ACCOUNT  
Niet aangemeld
  » Login

Informatie over BPR 2004

Informatie over BPR 2004
 
 • Beschrijving
 • Beoordelingen
In 1984 werd het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van kracht, een nieuw reglement dat gebaseerd was op het CEVNI, een Europees basisreglement voor de binnenvaart. Sinds 1984 zijn er acht herzieningsbesluiten van kracht geworden; het werd dan ook tijd het gehele reglement eens door te werken en aan te passen aan de eisen van deze tijd. In december 2004 werd deze herziening van kracht als het negende wijzigingsbesluit BPR.

Het nieuwe BPR is taalkundig aangepast: artikelen zijn bondiger geschreven, waarbij voor elk type schip duidelijk wordt aangegeven wat zijn verplichtingen zijn. Ook nieuw is dat een schip niet meer wijkt voor een ander schip, maar voorrang verleent.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen, met name voor kleine schepen, zijn:

 • een schip kleiner dan 20 m dat meer dan 12 passagiers mag vervoeren, is een groot schip en toont een gele ruit;
 • schepen die niet de stuurboordszijde van het vaarwater volgen, moeten voorrang verlenen aan schepen die wel de stuurboordszijde volgen, dus ook groot ten opzichte van klein;
 • een groot schip mag het blauwe bord ook tonen aan een klein schip, het kleine schip moet dan duidelijk reageren op het verlangen van het grote schip stuurboord op stuurboord te passeren;
 • bij slecht zicht mag op de in bijlage 9 genoemde vaarwegen (ook door kleine schepen) alleen worden gevaren op radar, d.w.z. met een voor de binnenvaart goedgekeurde radarinstallatie.
 • Daarnaast zijn de exameneisen voor Klein Vaarbewijs aangepast. Zo wordt het onderdeel GPS toegevoegd aan het examen.

  Omdat de wijzigingen van het BPR pas in 2004 van kracht werden was er tot die tijd sprake van een overgangssituatie. De Vaarbewijs examens van november 2003 en alle examens in 2004 zijn geëxamineerd volgens de overgangssituatie. In deze examens werden geen vragen gesteld die betrekking hebben op leerstof die wijzigt in het nieuwe BPR.

  In december 2004 is het nieuwe BPR dus van kracht geworden. Dat betekent dat alle examens met ingang van het examen van februari 2005 onder de nieuwe regels vallen en dus ook onder de nieuwe exameneisen. De overgangsregeling komt daarmee ten einde. De CD ANWB Examentraining Vaarbewijs is vanaf uitgave 2004/2005 afgestemd op de nieuwe regels en de nieuwe exameneisen. Ook het ANWB cursusboek is vanaf de 12e druk geschikt voor de nieuwe regels en nieuwe exameneisen.

  De CD-Rom ANWB Examentraining Vaarbewijs 2002/2003 en eerdere uitgaven werken nog volgens het oude boek en kunnen dus niet zondermeer gebruikt worden. Gebruikers van deze CD-Rom raden wij aan een nieuwe cd aan te schaffen.

  Zowel het nieuwe onderdeel GPS als het nieuwe BPR zijn opgenomen in het nieuwe cursusboek Klein Vaarbewijs 12e druk. Het nieuwe boek liep daarmee alvast vooruit op het wijzigingsbesluit. Helaas zijn niet alle wijzigingen van het BPR juist in het boek gepubliceerd. De meerkeuze vragen achter in het boek zijn niet geheel conform het nieuwe BPR. In de examens zullen wel de juiste BPR teksten gebruikt worden. Op de CD-Rom 2004/2005 staan wel de juiste vragen.

  De navigatie-vraagstukken op stromend water worden vanaf 2004 afgenomen op een nieuwe examenkaart. De nieuwe examenkaart beslaat een gedeelte van de Waddenzee bij Den Helder. Deze nieuwe examenkaart is afgebeeld op de achterkant van de examenkaart Markermeer die in de 12e druk is opgenomen.

  Indien u na het Klein Vaarbewijs uw kennis over de navigatie wilt uitbreiden, kunt u gebruik maken van een nieuwe regeling. Indien u examen Klein Vaarbewijs 1 en Theoretische Kustnavigatie doet en slaagt kunt u op grond hiervan een Klein Vaarbewijs 2 aanvragen. U hoeft dan geen examen Klein Vaarbewijs 2 af te leggen.
  Voor het examen Kustnavigatie brengen wij ook een cd-rom uit. Klik hier ...

  De CD Klein Vaarbewijs bevat de juiste examenvragen en wijkt dus af van de examenvragen die in het cursusboek 12e druk vermeld staan. De CD Klein Vaarbewijs kost € 16,95 en is in januari 2004 verschijnen.

  Bovenstaande informatie is mede samengesteld op basis van informatie van de Examencommissie Vamex (Rob Vallenduuk), Expertisebureau Bos en berichtgeving in de landelijke pers.

   
  beoordeling(en)

  Nog geen beoordelingen voor dit product.

  Schrijf een beoordeling ...

   
     

   
  « Vorige | Volgende »