Wat is nieuw  

U leest hier wat nieuw is in de editie 2017.

  Nieuwe Waterkaarten
Elk jaar verschijnt ongeveer de helft van de Waterkaarten in een nieuwe versie. Om de 2 jaar is dus de complete set kaarten van de ANWB vernieuwd. In 2017 zijn de volgende kaarten vernieuwd:

Waterkaarten F, G, H, I, K, W en Y. Ook de Wateratlas van Zeeland is nieuw net als de gedetailleerde kaart van Amsterdam.

In 2014 zijn de kanalen in Twente en de Overijselse Vecht toegevoegd. Dit gebied vindt u alleen in de ANWB Waterkaart Software en in de Waterkaart App's. In editie 2016 is deze kaart vernieuwd. Deze kaart is niet te koop op papier!
  Nieuwe basiskaart
De ANWB Waterkaart Nederland wordt nu gebruikt als nieuwe basiskaart of achtergrond. Zo heeft u een beter overzicht van de bevaarbare binnenwateren en dat helpt bij de reisvoorbereiding.
  Detailkaarten
Detailkaarten van havens ed. worden in een outline op de kaart getekend. U kunt instellen welke detailkaart u wel of niet wilt gebruiken.
  Nieuwe bruggen, sluizen en havens
De gegevens van bruggen, sluizen en havens uit ANWB Wateralmanak deel II zijn compleet vernieuwd en aangevuld met nieuwe informatie. Vooral veel bedieningstijden van bruggen en sluizen zijn aangepast. Gegevens van 1.178 beweegbare bruggen, 1.228 vaste bruggen, 373 sluizen en 1.169 havens en marina's.
Als extra zijn ook alle knooppunten van Varen doe je samen op de kaart aangegeven. Direct uit de software wordt u gelinkt met het juiste knooppuntenboekje.
  Sneller opstarten
Het programma start sneller op door de routes en tracks pas te laden wanneer deze nodig zijn.
  Zoeken in de wateralmanak
U kunt nu met één zoekopdracht zoeken in alle gegevens uit de Wateralmanak. Dus in één keer zoeken naar bruggen, sluizen, scheepvaartberichten etc.. Voorheen werd alleen gezocht per onderwerp. Dus als u nu op bijvoorbeeld Weesp zoekt vindt u de bruggen, sluis en haven(s) in Weesp en bijvoorbeeld ook de scheepvaartberichten of notities waarin Weesp in de titel voorkomt.
De zoekopdrachten werken als een filter. U ziet alle resultaten die aan de zoekterm voldoen.
  Kaartpasser
Even snel een afstand opmeten of een peiling nemen, kan nu met de kaartpasser in de ANWB Waterkaart software. Klik op het symbool van de kaartpasser en zet de punten van de passer op de juiste plek. Lees in één keer de afstand en peiling.
  Nieuw in de eerste update 2017 (versie 0.09.09)
  Tracks en Routes
In uitzonderlijke gevallen kon een foutmelding voorkomen bij het werken met tracks en/of het importeren van routes en tracks. De oorzaak is gevonden verholpen.
  GPS Cursors en vector
Op verzoek van gebruikers zijn er een aantal GPS Cursors toegevoegd. Verschillende pijlpunten die de positie van uw schip op de kaart tonen. Verder is het nu mogelijk om bij de GPS Cursor een vector aan te zetten die de voorliggende koers toont. De lengte van de cursor komt overeen met de snelheid die u vaart. Op schaal van de kaart ziet u zo in één opslag waar u heen vaart en waar u over een uur bent. Op bochtige binnenwateren zal de koersvector vrijwel altijd over land gaan, daarom kunt u de vector ook uitzetten.
De nieuwe cursors en de vector vindt u onder Instellingen - GPS. Omdat de volgorde van de GPS Cursors is aangepast kan het zijn dat u even een nieuwe keuze moet maken, omdat u anders een cursor ziet die u eigenlijk niet had ingesteld.
  Nieuw in de tweede update 2017 (versie 0.09.10)
  Ankeralarm
De ANWB Waterkaart Software heeft nu een eenvoudig ankeralarm. Stel dit in als u ergens voor anker ligt en u hoort dan een alarm zodra uw schip te ver afdrijft.
  Routes varen
Als u een route vaart komt u langs de door u ingestelde waypoints. Als u een waypoint passeert schakelt de software naar het volgende waypoint. Het waypoint waar u naar toe stuurt wordt nu aangegeven met een duidelijke gele cirkel.
  GPS ontvangst en NMEA
NMEA is de standaard waarmee de GPS met de software kan communiceren. Hoewel het een standaard is zijn er toch uitzonderingen op de regel. Zo zijn er (oudere) modellen GPS'en die geen tijd-datum in een zin plaatsen en bijvoorbeeld de afsluitende 'checksum' achterwege laten. De software controleert nu of de NMEA zinnen aan de standaard voldoen. Zo nee dan krijgt u een waarschuwing dat de GPS informatie niet bruikbaar is. Als het alleen het ontbreken van de checksum en eventueel datum-tijd is kunt u de controle daarop nu uitzetten. De kans is groot dat de informatie van de GPS dan wel gebruikt kan worden.
Met ingang van 2017 (versie 0.09.08) controleerde de software ook of de GPS aangeeft dat er een betrouwbare fix (positie) is verkregen. Hierdoor kon het soms lang duren voor er een positie werd getoond en in sommige gevallen (bij oudere GPS'en) kreeg u nooit een positie te zien. De controle op een betrouwbare fix blijft nu achterwege. Het voordeel is dat er sneller een positie getoond kan worden en dat ook oudere modellen GPS'en bruikbaar blijven. Nadeel is wel dat u dus geen garantie heeft dat de GPS ook een nauwkeurige positie geeft. Blijf dus altijd goed om u heen kijken of wat de GPS zegt wel overeenkomt wat u om u heen ziet. Maar dat gold uiteraard altijd al en dus nu nog steeds !
   

Hier kunt u nog nalezen welke functies er in 2016 nieuw zijn verschenen ...

Hier kunt u nog nalezen welke functies er in 2015 nieuw zijn verschenen ...

Hier kunt u nog nalezen welke functies er in 2014 nieuw zijn verschenen ...

Hier kunt u zien welke versies er eerder zijn verschenen en wat de veranderingen waren ...