Aan de slag met de ANWB Waterkaarten

De Waterkaart software bevat alle Waterkaarten en kaarten uit de Wateratlassen van de ANWB. Deze kaarten bevatten veel details en nuttige informatie voor de watersporter.

Hier vindt u uitleg over de belangrijkste functies op en met de kaart.

In- en uitzoomen:
U kunt in- en uitzoomen door te klikken op de plus en min knoppen in de balk rechtsbovenaan. Of door op het toetsenbord PageUp (inzoomen) of PageDown (uitzoomen) aan te slaan.
Inzoomen kan ook door ergens op de kaart, maar niet op een marker, te dubbelklikken.
  Schaal:
De ANWB Waterkaarten zijn gemaakt om op een vaste schaal (op papier) te tonen. De kaartbladen in de Waterkaarten en -atlassen zijn getekend op schalen van 1 : 100.000, 1: 50.000, 1 : 25.000, de kaart voor Amsterdam op schaal 1 : 12.500 en de Waterkaart PR voor Vinkeveen en Loosdrecht op schaal 1 : 15.000 en 1 : 10.000.

Door in- en uit te zoomen op de kaart verandert ook de schaal van de kaart die in beeld is. In de balk direct links boven de kaart ziet u op welke schaal de kaart in beeld is getekend. Als de bron van de getoonde kaart origineel op een andere schaal is gemaakt, kan de kaart op het beeldscherm soms iets vertekenen of iets minder scherp tonen. De software is zo gemaakt dat het kaartblad met de schaal die het beste bij het actuele beeld past bovenop wordt getoond. Maar niet voor elke locatie in Nederland zijn kaartbladen op verschillende schalen beschikbaar. De Waterkaart Y voor het IJsselmeer is bijvoorbeeld schaal 1 : 100.000. Langs de kust van het IJsselmeer zijn ook kaartbladen op schaal 1 : 50.000 beschikbaar. Zoomt u dus in op de kust dan worden deze getoond. Midden op het IJsselmeer is geen andere kaart beschikbaar, u zoomt dan software-matig in op de kaart. De kaart wordt dan steeds minder scherp weergegeven. Dat is een nadeel van het gebruik van rasterkaarten.

Zoom dus altijd zo ver in of uit als u prettig vindt en de kaart voor u nog leesbaar blijft.
  Verschuiven:
Als u de kaart wilt verschuiven klikt u met de muis ergens op de kaart, maar niet op een marker. De cursor van de muis verandert van vorm.
Hou de linker muisknop ingedrukt en beweeg de muis. U kunt nu de kaart verschuiven. Ook kunt u de pijltjestoetsen op het toetsenbord gebruiken.
  Overlappingen:
De kaarten in de software zijn gedigitaliseerde versies van de papieren ANWB Waterkaarten en -atlassen. De verschillende kaartbladen kunnen soms overlappen en hebben oorspronkelijk niet allemaal dezelfde schaal. Daar waar de kaarten overlappen kunt u dat soms ook in de software zien.
Cursor positie:
Als u de muiscursor over de kaart beweegt worden de geografische coördinaten (positie) van de cursor op de kaart getoond. Deze wordt getoond in de menubalk naast het symbool van de pc muis.
   

Markers

De gegevens uit de ANWB Wateralmanak worden op de kaart getoond met de hulp van markers of iconen. U kunt er voor kiezen om de verschillende lagen met informatie uit de almanak aan of uit te zetten.

Als u op een marker klikt wordt in een tekstballon extra informatie bij deze marker getoond.

Dubbelklikken op een marker brengt u naar de gedetailleerde informatie uit de ANWB Wateralmanak.
Markers tijdelijk verbergen:
De markers worden op de waterkaart getoond. Soms wilt u ook zien welke informatie er op de kaart onder de marker staat. Met de knop Markers tijdelijk verbergen worden alle markers op de kaart verborgen zolang u de knop ingedrukt houdt.
U kunt de markers ook wat langer verbergen door met de rechter muisknop op de kaart te klikken. In het menu dat verschijnt, kiest u dan Tijdelijk markers verbergen. De markers worden weer getoond als u deze optie weer uitzet of klikt op de knop Markers tijdelijk verbergen.
   
 

GPS

Als een GPS is aangesloten kunt u uw positie op de kaart tonen. U ziet de geografische coörodinaten getoond naast het symbool van de globe in de menubalk. Op de kaart zelf wordt de positie met een symbool getoond. In de Instellingen kunt u het gebruikte symbool aanpassen.

 GPS positie tonen:
Als uw positie niet in beeld is kunt u met de muis klikken op het symbool van de globe. De kaart wordt verschoven zodat uw positie in het midden van het scherm toont.
Positie centreren:
In de Instellingen kunt u er voor kiezen om uw positie altijd te centreren. De positie van uw schip is dan altijd in het midden van het beeld en de kaart beweegt onder het schip door. Als deze instelling actief is ziet u rechtsboven de kaart het hier afgebeelde icoontje.
Als u de kaart met de muis verschuift wordt de functie centreren tijdelijk uitgezet. U ziet dan een rood kruisje in deze icoon. Klik op de icoon om de functie centreren weer te activeren. Door weer op de icoon te klikken wordt de functie centreren weer tijdelijk uitgezet.

Lees verder over het raadplegen van de ANWB Wateralmanak ...