Mijn boot instellen

In de Waterkaart Software is het mogelijk om de belangrijkste afmetingen van uw schip in te stellen. Kunstwerken die u met uw schip niet kunt passeren worden dan met een rode rand op de kaart gemarkeerd. Zo ziet u snel welke objecten op uw route een hindernis vormen of welke havens voor u niet passend zijn.

Instellen

In de Waterkaart Software klikt u op de icoon van het tandwiel om naar de Instellingen te gaan. De pagina Instellingen bestaat uit verschillende onderdelen gegroepeerd op tabbladen. Klik op het tabblad Mijn boot om de afmetingen van uw schip in te voeren.

U kunt alleen de belangrijkste maten van uw schip opgeven; lengte (over alles), breedte, diepgang en doorvaarthoogte. Ook kunt u een veilige marge opgeven waarmee u rekening wilt houden bij bijvoorbeeld het passeren van een brug.

De gegevens zijn alleen aan te passen met de knoppen naar boven en beneden. Afmetingen worden getoond in meters en centimeters. De gegevens zijn op de centimeter nauwkeurig in te stellen.

Als u voor de breedte bijvoorbeeld een andere veiligheidsmarge wilt hanteren dan voor de doorvaarthoogte, dan kunt u de veiligheidsmarge op 0 instellen en telt u zelf de afwijkende veiligheidsmarges op bij de afmetingen van uw schip.

Met het vinkje onder de afmetingen kunt u deze functie aan- of uitzetten.

Gebruiken

Op de kaart worden markers of iconen getoond voor bruggen, sluizen en bijvoorbeeld jachthavens. U kunt op deze markers klikken om aanvullende en gedetailleerde informatie uit ANWB Wateralmanak deel II te tonen. Als de afmetingen van uw schip bekend zijn hebben de markers een rode rand als uw schip niet onder bijvoorbeeld de betreffende brug door past.

In de afbeelding hiernaast ziet u een marker van een vaste brug waar wij niet onderdoor kunnen varen en u ziet ook een jachthaven waar wij niet inpassen. De markers met de standaard blauwe rand zijn voor ons wel te passeren of te bezoeken.

Wij raden u aan om deze functie te gebruiken en de afmetingen dus goed in te stellen. Als de software zegt dat u ergens niet kunt komen raden wij u wel aan om de gedetailleerde informatie achter de marker te controleren. Dat de software zegt dat u niet in de box van een jachthaven past wil immers niet zeggen dat u er geen water kunt bunkeren.
Lees ook onderstaande paragraaf hoe de software bepaalt wanneer een marker een rode rand te geven.

Hoe het werkt?

De Waterkaart Software is een computerprogramma en dat betekent onder andere dat zij alleen in staat is exacte gegevens met elkaar te vergelijken. Als u zegt dat uw doorvaarthoogte 2 meter is en dat u 20 centimeter marge wilt aanhouden. Dan zal de software bij elke brug met 2,20 meter doorvaarthoogte of minder aanmerken dat u deze niet kunt passeren. Daarbij wordt alleen rekening gehouden met de informatie uit Wateralmanak deel II en de door u opgegeven afmetingen en veiligheidsmarge. Er wordt dus geen rekening gehouden met het actuele kanaalpeil en ook niet met uw eigen inschattingsvermogen. In de praktijk zal u een brug met 17,5 centimeter speling nog wel durven te passeren. De software heeft dus geen weet van het kanaalpeil en hanteert ook geen marge op de door u opgegeven veiligheidsmarge. Een doorvaarthoogte van 2,17 meter in de almanak is kleiner dan de ingestelde 2,20 meter en dus zal de software dan een rode rand bij de icoon van deze brug tonen.

Vaste bruggen: Bij vaste bruggen kijkt de software naar de doorvaarthoogte en de breedte tussen de bruggenhoofden of pilaren.

Beweegbare bruggen: Hier vormt de hoogte geen probleem en wordt alleen gekeken naar de doorvaartbreedte.

Sluizen: Hier wordt gekeken naar doorvaartbreedte en de maximaal toegestane diepgang. Hoewel de meeste sluizen wat betreft lengte geen belemmingen zullen vormen, houdt de software hier wel rekening mee.

Let op: In de almanakgegevens zijn veel bruggen bij sluizen niet apart opgenomen. De informatie over deze bruggen staat meestal wel in de kaart en in de beschrijvende teksten bij de betreffende sluis. De meeste bruggen bij sluizen kunnen open en dan vormt de doorvaarthoogte geen belemmering. Helaas is niet van alle bruggen die bij sluizen horen bekend of zij ook beweegbaar zijn. Deze informatie staat vaak wel in de kaart, maar niet in de almanak. Als de software aangeeft dat u een sluis niet kunt passeren, dan raden wij u aan om toch zelf nog even de gegevens in de kaart en de gedetailleerde almanakinformatie te raadplegen.

Havens: Bij (jacht)havens kijkt de software naar de afmetingen van de (passanten) ligplaatsen. Als uw schip niet in een ligplaats past, dan wordt de marker met een rode rand gemarkeerd. Het kan dan best zijn dat uw schip daar nog wel water kan innemen of bijvoorbeeld met de kraan uit het water gehaald kan worden. Voor een goede voorbereiding kijkt u dan ook altijd even naar de gedetailleerde informatie bij een dergelijke haven.

Opmerking: Niet van alle kunstwerken zijn gegevens opgenomen in de almanakinformatie en van sommige kunstwerken zijn niet alle details bekend. In dat geval kunnen de afmetingen van uw schip niet worden vergeleken met de toegestane afmetingen. Het ontbreken van een rode rand wil dus niet altijd zeggen dat het object geen obstakel vormt. Waarbij wel opgemerkt dat de voor de watersporter relevante en beperkende gegevens vrijwel altijd vermeld worden.