Instellen van de GPS

Afhankelijk van de versie van Windows en de gebruikte taal kunnen de hier gebruikte teksten en afbeeldingen afwijken.

De Waterkaart Software is zo gemaakt dat de meeste GPS'en automatisch herkend en geïnstalleerd worden. Soms kan het wenselijk zijn om van de standaard instellingen af te wijken. Bijvoorbeeld als u twee GPS'en op uw pc aansluit om in twee navigatieprogramma's naast elkaar te gebruiken.

Hier worden de verschillende onderdelen en mogelijk instellingen besproken die u vindt in het programma onder Instellingen - GPS.

De meeste pc's hebben tegenwoordig één of meerdere USB Poorten. Moderne GPS ontvangers die geschikt zijn voor gebruik met de PC hebben een USB stekker.

Als het signaal van de USB poort verbroken wordt krijgt u in de ANWB Waterkaart een waarschuwing te zien.

Automatisch de GPS starten

Standaard staat de software ingesteld op het automatisch detecteren en starten van de GPS. Dit werkt bij de meeste GPS'en, mits goed geïnstalleerd.

Lees ook de informatie over het installeren en aansluiten van de GPS ...

Onder de optie Automatisch de GPS starten staat een lijst met aansluitingen of poorten die de software gevonden heeft én waar een geschikte GPS is aangesloten. Als de optie Automatisch de GPS starten aan staat, is het lijstje niet actief en toont grijs.

De poort die door het programma gebruikt wordt is in principe blauw geselecteerd.

In het voorbeeld hiernaast zijn twee geschikte GPS'en aangesloten. De GPS op de poort met de naam COM5 wordt gebruikt.

Zelf een GPS selecteren

Zet het vinkje van de optie Automatisch de GPS starten uit om zelf een GPS te kunnen selecteren. Dit heeft zin als u zelf handmatig de GPS wilt kunnen starten of als u meerdere GPS'en heeft aangesloten en wilt instellen welke GPS de ANWB Waterkaart Software moet gebruiken.

Als de optie Automatisch de GPS starten uit staat is het lijstje met gevonden poorten actief en is ook de knop Stop GPS Ontvanger/ Start GPS Ontvanger actief.

Als er al communicatie is met een GPS ontvanger klikt u op Stop GPS Ontvanger. De communicatie met de GPS wordt gestopt.

Selecteer dan een andere poort en klik op Start GPS Ontvanger om de communicatie met de GPS die op deze poort is aangesloten te starten.

Als het even kan adviseren wij u om te kiezen voor de optie Automatisc de GPS starten aan.

Als u wilt weten welke GPS op welke poort zit, moet u even een stekker uit de USB poort nemen en kijken welke poort dan uit het lijstje verdwijnt.

Een GPS die via NMEA communiceert kan maar met één programma tegelijkertijd communiceren. Dat is een technische beperking vanuit de hardware en het protocol van NMEA (vergelijkbaar met de "oude" seriële poort van een pc).

Wilt u dus twee navigatieprogramma's naast elkaar gebruiken dan moet u ook twee GPS'en aansluiten of kiezen voor de installatie van een programma dat in staat is het signaal van de ene GPS door te sturen naar een virtuele poort.
Sluit u twee GPS'en aan dan kunt u handmatig instellen welke GPS de ANWB Waterkaart gebruikt. In het andere programma moet u dan instellen dat dit programma niet dezelfde GPS gebruikt.

Als u het programma sluit hoeft u niet eerst de communicatie met de GPS te stoppen. Ook blijven de instellingen bewaard. Start u de software opnieuw dan zal deze trachten met die instellingen de communicatie met de GPS opnieuw op te starten. U hoeft dus niet steeds de software en GPS opnieuw in te stellen en te starten.  

Kwaliteit van de GPS ontvangst

Zodra er communicatie met de GPS is, zal onder de sectie Detectie en opstarten informatie verschijnen over de instellingen van de GPS en een overzicht van de kwaliteit van de GPS ontvangst.

In het voorbeeld hiernaast wordt gecommuniceerd met de GPS op poort COM4 met een baudrate (snelheid) van 4.800. Een baudrate van 4.800 is normaal voor een GPS die met standaard NMEA communiceert.

De kwaliteit van de ontvangen signalen is uitstekend. Een goede of uitstekend ontvangst wil overigens niet zeggen dat de bepaalde positie voldoende nauwkeurig is. De GPS kan van bijvoorbeeld twee satellieten een uitstekend signaal ontvangen, maar twee satellieten is involdoende voor een betrouwbare positie.

Lees ook de paragraaf over de betrouwbaarheid van de positie ...

De GPS positie op de kaart tonen

De GPS positie is de positie van uw schip. Uiteraard wilt u deze ook op de kaart zien. In de sectie GPS Positie kunt u kiezen hoe de positie van uw schip op de kaart wordt getoond.

In plotter stijl wordt de positie getoond als twee cirkels en een pijl die uw koers aangeeft. De lengte van de pijl is altijd dezelfde en dus niet afhankelijk van de snelheid van uw schip. De ANWB Waterkaarten zijn kaarten voor het binnenwater. Een vaarweg is bijvoorbeeld 500 meter breed en het is bijvoorbeeld nog 2 kilometer naar een scherpe bocht naar rechts. Als u 10 km/uur vaart zou de pijl vele malen langer zijn dan het vaarwater breed en tot ver voorbij de volgende bocht over het land komen.

Met pijl wordt de positie getoond als een grijze pijlpunt. De punt van de pijl wijst de koers of richting die u stuurt aan.

De verschillende kleuren bootjes tonen de positie als een klein bootje, waarvan de boeg wijst in de richting die u stuurt.

De optie geen betekent dat er geen positie op de kaart wordt getoond.

Let op dat alle symbolen niet op schaal zijn. Het getekende bootje zal dus vaak breder zijn dan de vaarweg.

De GPS positie op de kaart centreren

Als u wilt dat uw positie altijd midden op het scherm wordt getoond, moet u hier de optie Centreer positie aanzetten. Standaard staat deze optie uit. U moet deze dus één keer zelf aanzetten.
Uw positie wordt dan midden op het scherm op de kaart getoond en als u vaart beweegt de kaart onder u door.
Als deze instelling actief is ziet u rechtsboven de kaart het hier afgebeelde icoontje.
Als u de kaart met de muis verschuift wordt de functie centreren tijdelijk uitgezet. U ziet dan een rood kruisje in deze icoon. Klik op de icoon om de functie centreren weer te activeren. Door weer op de icoon te klikken wordt de functie centreren tijdelijk uitgezet.
Als uw positie niet in beeld is kunt u met de muis klikken op het symbool van de globe. De kaart wordt verschoven zodat uw positie in het midden van het scherm toont.

De betrouwbaarheid van de GPS positie

Zodra er communicatie met de GPS is, wordt naast de sectie GPS Positie een grafiek getoond die aangeeft van hoeveel satellieten een signaal wordt ontvangen en wat de kwaliteit van dat signaal is.

Hiernaast ziet u een voorbeeld waarbij signalen van een groot aantal satellieten worden ontvangen en welke allen een goede kwaliteit hebben.

Veel groene bolletjes betekent dat de GPS in staat is een (zeer) betrouwbare positie te bepalen. Minimaal 3 satellieten zijn nodig om een positie te kunnen bepalen.

Navigatiesatellieten draaien in een baan om de aarde net als de maan, maar dan veel dichterbij. Een satelliet kan dus boven de horizon verschijnen en zal na enige tijd ook weer achter de horizon verdwijnen. Omdat er veel navigatiesatellieten om de aarde draaien zijn er in Nederland eigenlijk altijd voldoende satellieten boven de horizon.
Omdat er in Nederland dus eigenlijk altijd voldoende navigatiesatellieten boven de horizon staan is de plaats van de GPS antenne van groter belang voor de betrouwbaarheid van de ontvangst en de plaatsbepaling.

Het voorbeeld hiernaast laat zien dat de GPS ontvanger wel een signaal van een flink aantal satellieten oppikt, maar dat de kwaliteit van die signalen matig tot slecht is. Er kan dus geen of slechts een onnauwkeurige positie bepaald worden.

Zoek dan een betere plek voor de antenne van uw GPS ontvanger. Binnen betekent dat meestal dat u de GPS antenne of GPS muis zo dicht mogelijk bij een raam of nog beter buiten moet plaatsen op een plek die voldoende hoog boven het water is.

Als er geen ontvangst is en dus geen positie dan ziet u dat in de balk boven de kaart doordat op de plaats van de positie, snelheid en koers geen getallen staan, maar streepjes (_) op de plaats waar getallen horen te staan.Worden er alleen nullen (00°) getoond dan is er wel ontvangst, maar kan er sprake zijn van een (zeer) slechte ontvangst of geeft de GPS geen goede gegevens door.

De Waterkaart Software rekent zelf geen positie uit, maar neemt de gegevens van de GPS over. Het echte rekenwerk met de satellietsignalen gebeurt dus in de GPS.