Tracks gebruiken

Met de Waterkaart Software kunt u uw track opnemen, bewaren en later opnieuw bekijken. Tracks opnemen is mogelijk vanaf editie 2014 (versienummers vanaf 0.07.00).

Omdat de GPS op elk moment weet waar u zich bevindt is het mogelijk om op elk moment uw positie op te slaan. Door met een vaste interval uw positie te bewaren ontstaat een track of log van de door uw schip gevaren route. Een daadwerkelijk gevaren route of afgelegde weg noemen wij dus een track.
Meer uitleg over de betekenis van waypoints, routes en tracks leest u hier ...

Om een track op te kunnen nemen moet u een GPS op de software aansluiten. Zonder GPS is immers niet bekend wat uw positie is.

Tracks worden opgeslagen in de trackbibliotheek. U opent de trackbibliotheek door te klikken op de trackicoon in de meest linker kolom. Als u nog geen tracks heeft opgeslagen is de bibliotheek nog leeg.
Zodra u de trackbibliotheek opent verschijnt in de balk bovenaan en links van de zoom buttons (+ en -) een opname knop.

Nieuwe track opnemen

Klik op de opname knop om het opnemen van een nieuwe track te starten. In de trackbibliotheek verschijnt meteen een nieuwe track en de software begint meteen met het opnemen van uw track.

Als u een bestaande track in de bibliotheek heeft geselecteerd is de opname knop niet zichtbaar. Klik op een lege plaats ergens in de lijst van de trackbibliotheek om de selectie ongedaan te maken. De opname knop wordt dan weer zichtbaar.
Als een track wordt opgenomen verschijnt naast de opname knop ook een stop knop. Als u tijdens het opnemen op één van de knoppen klikt wordt het opnemen gestopt. Rechts naast de knoppen ziet u de tijd die verlopen is en hoeveel posities (trackpoints) er opgeslagen zijn.

Als tijdens het opnemen van een track de software plotseling onderbroken wordt of de stroom valt uit, dan blijft de track behouden. Mocht een track hierdoor toch beschadigt raken en niet meer te lezen zijn, dan is er ook nog een reserve kopie van de track op uw pc opgeslagen. 

Track bekijken

Om een opgenomen track terug te kijken selecteert u deze in de lijst van tracks in de trackbibliotheek. De track wordt dan op de kaart tekend. De track is een oranjelijn en de trackpoints laten met een oranje pijl zien wat de ware koers op die positie was.

Als u op de kaart bent ingezoomd kan het zijn dat de track buiten uw beeld wordt getekend. Zoom dan eerst uit en zoom weer in op de track.

Als u een track opent (of selecteert) wordt in de bovenste balk ook de afspeelknop zichtbaar. Hiermee kunt u een track afspelen.

Track afspelen

Zodra u een bestande track selecteert verschijnt in de balk bovenaan de afspeel knop en ziet u hoe lang de track duurt en uit hoeveel trackpoints deze bestaat. Klik op de afspeelknop om het afspelen van de track te starten. De pauzeknop wordt dan zichtbaar.
Tijdens het afspelen is de pauzeknop zichtbaar. Klik op deze knop om het afspelen tijdelijk te pauzeren. De pauzeknop verandert dan in de stopknop.
Klik op de stopknop om het afspelen te stoppen. Klik nogmaals op de afspeelknop om het afspelen weer te hervatten.
 
Tijdens het afspelen wordt de GPS gepauzeerd en worden de opgenomen posities, koers en snelheid getoond. Tijdens het afspelen van een track kunt u de software dus niet gebruiken om te navigeren.

Track wijzigen

Een opgenomen track kunt u niet wijzigen. Wel kunt u een track een andere naam geven of verwijderen.

In  de trackbibliotheek selecteert u een track en klik dan op de knop Wijzig. U kunt dan een track verwijderen of een andere naam geven. Om een track een andere naam te geven klikt u op de titel van de track.

Instellingen aanpassen

U kunt zelf instellen met welke interval de software uw positie moet loggen. Hoe korter de interval hoe nauwkeuriger de track laat zien waar u gevaren heeft. Maar hoe groter het bestand met uw track wordt en een track opnemen kan invloed hebben op de prestaties van de software. Kies daarom een interval die past bij de snelheid waarmee u vaart en die passend is bij het vaarwater.

Sneller varen: kies een kortere interval

Bochtig vaarwater: kies een kortere interval

Open water: kies een langere interval