Problemen bij het aansluiten van de GPS

Hieronder worden diverse bekende problemen met het aansluiten van de GPS besproken.

Software kan geen GPS vinden

De software kan geen GPS vinden als:

 1. Deze nog niet is aangesloten. Controleer de stekker en de kabel van de GPS.
 2. De driver of het bijbehorende stuurprogramma niet of niet goed geïnstalleerd is. Installeer altijd de driver/ het stuurprogramma dat bij uw GPS hoort en geschikt is voor de versie van Windows die u gebruikt. Installeer de driver nog voor u de GPS aansluit. Soms moet u een geschikte driver voor uw versie van Windows eerst downloaden van de website van de fabrikant van uw GPS.
 3. De GPS of poort waarop de GPS is aangesloten al door een ander programma gebruikt wordt. Een NMEA compatibele GPS kan maar met één programma tegelijk communiceren. Sluit het andere programma (soms moet u zelfs de pc opnieuw opstarten) of gebruik een zogenaamde poort replicator, dat is een programma dat de fysieke poort kopieert naar één of meerder virtuele poorten. Gebruik dan één van deze virtuele poorten in de Waterkaart Software.
 4. De GPS geen NMEA0183 signaal afgeeft. Sommige GPS'en geven geen standaard NMEA0183 signaal door. Stel uw GPS in om wel NMEA0183 door te geven of gebruik een andere GPS die wel een NMEA0183 signaal afgeeft.

Gebruik eventueel ons testprogramma ...

Software ontvangt geen signaal van de GPS

Het is mogelijk dat de GPS wel goed is aangesloten en ook in het programma wordt gevonden, maar er toch geen signaal wordt ontvangen. Als er geen ontvangst is en dus geen positie dan ziet u dat in de balk boven de kaart doordat op de plaats van de positie, snelheid en koers geen getallen staan, maar streepjes (_) op de plaats waar getallen horen te staan.

Worden er alleen nullen (00°) getoond dan is er wel ontvangst, maar kan er sprake zijn van een (zeer) slechte ontvangst of geeft de GPS geen goede gegevens door.

 1. De GPS werkt niet met standaard NMEA0183. Controleer of uw GPS werkt met standaard NMEA0183 of dat u wellicht instellingen in het stuurprogramma van de GPS moet aanpassen om NMEA0183 te gebruiken.
 2. Als uw pc een interne GPS heeft en u ook gebruik maakt van een externe GPS. Omdat een externe antenne meestal betere ontvangst heeft, heeft een externe GPS de voorkeur. Zet de interne GPS dan uit in de instellingen van Windows. Of stel de interne GPS zo in dat deze het signaal doorgeeft naar een virtuele poort, maar wel een andere poort dan de poort waar de externe GPS op is aangesloten.
 3. Als u een interne GPS gebruikt. Er zijn twee manieren om een interne GPS te gebruiken. Rechtstreeks via de zogenaamde Windows Location Services of indirect via een programma die het signaal omzet naar een virtuele poort. Die laatste optie heeft de voorkeur. Windows Location Services geeft namelijk geen snelheid door, dat betekent dat de software zelf de snelheid bepaalt op basis van uw vorige en huidige positie. Ook is niet altijd duidelijk of Windows Location Services te positie van een GPS chip krijgt of wellicht gebruik maakt van andere gegevens zoals het IP adres van de computer of via een ontvangen Wifi signaal.

Let op dat een GPS altijd even moet opstarten. Het kan dus even duren voor de GPS is gestart en voldoende satellieten ontvangt om een positie te bepalen. De snelheid van opstarten hangt af van de chip in de satelliet en een aantal andere factoren. Moderne GPS Muizen die met een USB aansluiting werken zijn meestal erg snel en het opstarten gebeurt alleen zodra de USB stekker wordt aangesloten en de GPS dus stroom krijgt. Als de GPS al was aangesloten voor u de software start, dan zal de positie normaal gesproken razendsnel gevonden worden. Mits er uiteraard niet iets anders aan de hand is.

Software ontvangt geen goed signaal

Als de software geen goed signaal ontvangt betekent dit dat de GPS geen goed signaal ontvangt. Meestal ligt dat aan de plaats van de antenne van de GPS. Zorg dat de GPS antenne altijd een goed zicht heeft op de horizon. Ongeveer ooghoogte ten opzichte van de waterlijn is meestal voldoende. Helemaal boven in de mast is niet aan te raden. Als het schip beweegt slingert de top van de mast nog meer en een erg lange kabel kan juist weer verlies van signaal geven.

Software ontvangt niet alle gegevens

Soms ontvangt de software niet alle gegevens.

 1. De Waterkaart Software is ingesteld om alle NMEA0183 gegevens te ontvangen en te verwerken. Controleer of de GPS zo is ingesteld dat de belangrijkse NMEA zinnen ook door worden gegeven, zoals positie, snelheid, koers (heading), aantal satellieten en signalen over de kwaliteit van de ontvangst.
 2. Er kan een conflict onstaan tussen een interne en externe GPS. De externe GPS heeft de voorkeur. Zet de interne GPS dan uit in de instellingen van Windows.

Gebruik eventueel ons testprogramma ...

Software toont verkeerde of onjuiste informatie

Een GPS moet altijd even opstarten. Opstarten zal de GPS pas doen zodra deze stroom krijgt. Een USB GPS Muis krijgt pas stroom als de stekker wordt aangesloten. Tijdens het opstarten kan het wel eens voorkomen dat de GPS nog niet voldoende informatie heeft om een juiste positie te bepalen.

De GPS meet geen snelheid en koers, maar rekent deze uit met vorige posities die in het geheugen worden bewaard. Als u stilligt kan de GPS geen snelheid en geen koers bepalen. De software krijgt dan steeds wisselende koersen door en de heading van de GPS icoon op de kaart flitst steeds heen en weer. Dat is normaal en toont eigenlijk dat de GPS goed werkt.

Hoe meer satellieten een GPS ontvangt, hoe beter en nauwkeuriger de bepaling van de positie. Drie of twee satellieten is te weinig. In Nederland zijn er meestal voldoende satellieten boven de horizon en kan de GPS selectief zijn. Een slecht signaal of een signaal dat een heel andere positie zou opleveren wordt dan niet gebruikt.

Gebruik eventueel ons testprogramma ...

Nauwkeurigheid van de positie versus de nauwkeurigheid van de kaarten

De GPS is erg nauwkeurig en als u een D-GPS heeft is deze zelfs nog nauwkeuriger. De ANWB Waterkaarten zijn nauwkeurig, maar niet zo nauwkeurig als sommige GPS'en kunnen zijn. De algoritmes in de software zijn ook erg nauwkeurig en soms nauwkeuriger dan de GPS zal zijn. De nauwkeurigheid van de digitale kaarten is wat bepaalt hoe nauwkeurig de software werkt.

De basis van de meeste ANWB Waterkaarten is op schaal 1 : 25.000 en 1 : 50.000. Slechts enkele kaarten hebben een kleinere schaal en de kaart van het IJssel- en Markermeer is op 1 : 100.000. De kaarten kunt u in- en uitzoomen van schaal 1 : 400.000 tot 1 : 10.000. Dat betekent dat 1 pixel op uw scherm al 2 - 150 meter kan zijn.

Als u dus naar de kaart op uw scherm kijkt realiseer u dan het volgende:

 • Een ton op de kaart is al gauw 8 tot 20 pixels en dat kan dus overeenkomen met 8 x 150 = 1.200 tot 20 x 2 = 40 meter.
 • De icoon van de GPS positie is ook minimaal 10 pixels dik en dus niet op schaal.
 • Op kleiner binnenwater is een vaarwater wellicht 25 meter breed. Voldoende voor twee schepen om elkaar ruimschoots te passeren. Op schaal 1 : 10.000 is dat slechts 12-15 pixels. Dus soms net zo breed als een ton en vaak smaller dan de icoon die uw GPS positie aangeeft.

Onderstaande voorbeeld toont een luchtfoto van Google maps en hetzelfde stukje vaarwater op de digitale waterkaart. Het vaarwater ter hoogte van de woonboten is ongeveer 50 meter breed. Op de kaart op schaal zijn de tonnen ook zo breed.