Geschiedenis van Promanent

Promanent is in 1988 opgericht door Jaap van Goor. Hij zag vooral een uitdaging in het vertalen van de op de zeevaartschool opgedane kennis naar computerprogramma's. Al snel verscheen het eerste computerprogramma voor MS-Dos: ProNav voor navigatie en reisvoorbereiding met waypoints. ProNav kreeg snel gezelschap van ProSun en ProStar als rekenhulp voor de astro-navigatie met de zon respectievelijk de sterren. Weer later kwam daar ook nog ProMar bij, een rekenhulp voor diverse navigatieberekeningen.

In die begindagen waren computers nog betrekkelijk nieuw en was het gebruik daarvan geen gemeengoed. Laat staan aan boord. Ir. Jaap Gestman Geradts schreef hierover in het blad Watersport en beide Jaap'en besloten om gezamenlijk de kennis en gebruik van software in de watersport te stimuleren door onder de paraplu van de Hobby Computer Club een zogenaamde Watersport Gebruikersgroep op te richten. Geen actie was te gek om het gebruik van software en nieuwe technieken te promoten. Landelijke bijeenkomsten, lezingen, demonstraties en zelfs deelname aan de Hobby Computer Beurs en de Hiswa in de RAI in Amsterdam.
Toch bestonden er in die jaren al diverse navigatieprogramma's. Jaap Gestman Geradts schreef hierover in het blad Watersport. Zijn conclusie was dat wat betreft techniek en functies de voorkeur uitging naar ProNav en wat betreft userinterface en bedieningsgemak naar NavCalc van het Nautisch Technisch Ontwerp Bureau (NTOB) van Hans de Bue. Logisch dat beide bedrijven vrij kort daarop besloten samen te werken bij de ontwikkeling van een nieuw programma en nog later zijn gefuseerd. Vrij kort na het verschijnen van Windows 3.1 verscheen dan ook het nieuwe NavCalc wat een samengaan was van beide programma's. Het eerste programma voor waypointnavigatie op Windows.

Een noemenswaardig project in die tijd was het buletinboard met de Berichten aan Zeevarenden samen met het toenmalige Kelvin Hughes Observator. Internet bestond toen eigenlijk niet en gebruikers moesten met een modem inbellen om gratis de wekelijkse BAZ op te halen. Dit alles in een programma van Promanent zodat de navigator of stuurman alle BAZ slim kon administreren en snel per kaart kon zien of de correcties al verwerkt waren.

Zakelijk bracht dat allemaal nog niet het succes dat Hans en Jaap zochten. De concurrentie was vrijwel geheel in Engeland gevestigd en deze bedrijven hadden met Engels als basis een veel grotere wereldmarkt. Technisch was het geen probleem om mee te komen met de ontwikkelteams van deze concurrentie, maar in de marketing stonden wij op achterstand.
Ook was het aantal computers aan boord nog onvoldoende om gezonde aantallen te kunnen verkopen. Daarop werd besloten de focus te verleggen naar de opleiding van opvarenden. Op scholen en thuis aan de wal stonden immers steeds meer computers en raakte men ook steeds meer gewend aan het gebruik daarvan voor hobby en vrije tijd.

Ook programmeertools en talen werden steeds beter en de ontwikkeling van Windows software werd hierdoor steeds makkelijker. Als eerste programma verscheen het Seinboek. Een programma om de éénletterseinen en seinvlaggen te oefenen. Met dit programma en een goed verhaal raakte de ANWB enthousiast en in 1996 verscheen de eerste versie van de Examentraining voor het Klein Vaarbewijs en begon een jarenlange samenwerking met de ANWB. Dit eerste programma is inmiddels uitgegroeid tot een reeks van examentrainingen met eigen content en gebouwd op eigen software voor e-learning.
Het aantal uitgaven kon belangrijk groeien door de overname van de content en titels van Expertiseburo Bos.

Examentrainingen verkopen gaat beter als ook andere lesmaterialen worden aangeboden. Dat was het begin van Vaarwinkel een online webwinkel met in eerste instantie lesmateriaal voor de watersport en in samenwerking met het watersport verzendhuis van de ANWB Afdeling Watersport. Tegenwoordig draagt Vaarwinkel substantieel bij aan de omzet van Promanent en is uitgegroeid tot een webwinkel met allerlei boeken, kaarten, en andere navigatiematerialen voor watersport en scheepvaart. In haar eigen markt is de Vaarwinkel toonaangevend. De fullfillment van Vaarwinkel wordt al lang niet meer door de ANWB verzorgd, maar door ChartCo een recente afsplitsing van Kelvin Hughes.

Om binding te houden met de doelgroep brengt Promanent al vele jaren en wekelijks de Vaarwijzer Nieuwsbrief uit. Een gratis nieuwsbrief per e-mail die wordt toegezonden aan ongeveer 10.000 vaste lezers. Elke week weer met informatie en nieuws dat relevant is voor de watersporter en professionals in de sector.

Sinds een paar jaar is Promanent ook weer actief met software voor navigatie. Samen met de ANWB wordt de ANWB Waterkaart Software voor Windows op de markt gebracht. Een eenvoudig te bedienen navigatieprogramma op basis van de digitale Waterkaarten van de ANWB.

Over Promanent