Wat is nieuw  

U leest hier wat nieuw was in de editie 2018.

  Nieuwe Waterkaarten
Elk jaar verschijnt ongeveer de helft van de Waterkaarten in een nieuwe versie. Om de 2 jaar is dus de complete set kaarten van de ANWB vernieuwd. In 2018 zijn de volgende kaarten vernieuwd:

Waterkaarten F, G, H, I, K, W en Y. Ook de Wateratlas van Zeeland is nieuw net als de gedetailleerde kaart van Amsterdam.

In 2014 zijn de kanalen in Twente en de Overijselse Vecht toegevoegd. Dit gebied vindt u alleen in de ANWB Waterkaart Software en in de Waterkaart App's. In editie 2018 is deze kaart vernieuwd. Deze kaart is niet te koop op papier!
  Detailkaarten
Detailkaarten van havens ed. worden in een outline op de kaart getekend. U kunt instellen welke detailkaart u wel of niet wilt gebruiken. Diverse detailkaarten zijn vernieuwd.
  Nieuwe bruggen, sluizen en havens
De gegevens van bruggen, sluizen en havens uit ANWB Wateralmanak deel II zijn compleet vernieuwd en aangevuld met nieuwe informatie. Vooral veel bedieningstijden van bruggen en sluizen zijn aangepast. Gegevens van 1.178 beweegbare bruggen, 1.228 vaste bruggen, 373 sluizen en 1.169 havens en marina's.
Als extra zijn ook alle knooppunten van Varen doe je samen op de kaart aangegeven. Direct uit de software wordt u gelinkt met het juiste knooppuntenboekje. Van de meeste knooppuntenboekjes zijn ook nieuwe edities voor 2018 verschenen.
  Kleinere download, minder harddiskruimte nodig
Door vergaande optimalisatie is de download en de installatie van de ANWB Waterkaart veel kleiner geworden. Van een download van 1.5 Gb naar nog geen 0.4 Gb. De geïnstalleerde software is teruggebracht van ruim 2.4 Gb naar ongeveer 0.5 Gb.
Kleinere installatieset betekent sneller installeren en kleinere geïnstalleerde software betekent ook sneller werken en minder geheugengebruik. Kortom betere prestaties over heel de linie.
  Snellere positiebepaling
Soms duurde het lang voor de GPS een positie kon weergeven. De software wacht nu niet meer op een OK van de GPS, maar begint eerder met het weergeven van de positie. Hierdoor kan het wel voorkomen dat de software een enkele keer aangeeft een ongeldige NMEA zin te hebben ontvangen. Deze melding heeft verder geen invloed op de werking, tenzij u deze erg vaak te zien krijgt.

Door deze veranderingen kon het in enkele gevallen gebeuren dat de GPS positie niet meer goed gecentreerd werd. Hiervoor is een oplossing gevonden. Deze is opgenomen in versie 0.10.01 (1e update 2018).
  GPS Instellingen
Alle GPS instellingen zijn verplaatst naar het programma GPS Tester. Dit wordt standaard meegeleverd en op uw pc geïnstalleerd. Normaal zal het programma uw GPS automatisch detecteren en gebruiken. Een enkele keer kan het nodig zijn de GPS handmatig in te stellen en bijvoorbeeld het automatisch detecteren uit te zetten. Bijvoorbeeld als u uw GPS wilt koppelen via speciale software waarrmee het mogelijk is één GPS in meerdere programma's tegelijk te gebruiken. Ook voor het gebruiken van oudere GPS'en kan het nodig zijn de instellingen handmatig aan te passen.
Vanaf versie 0.10.01 (1e update 2018) gebruikt u daarvoor GPS Tester. Het ANWB Waterkaart programma gebruikt dan deze instellingen.
  Proefperiode
De gratis proefperiode van 2 dagen is verlengd naar 1 week (7 dagen). U krijgt dus voortaan één week van ons kado om de software grondig uit te proberen. In de praktijk bleek 2 dagen te kort om de Waterkaart Software ook aan boord in de praktijk aan de tand te voelen.
  Diverse kleine verbeteringen
  • Als een notitie wordt gemaakt dan wordt deze wel/niet direct op de kaart getoond. Afhankelijk van uw keuze.
  • Als een waypoint in een route geselecteerd wordt, werd deze in het midden van het scherm getoond. Nu niet meer. Is een waypoint al in beeld dan wordt de kaart niet nog extra verschoven. Het geselecteerde waypoint licht rood op en een tekstballon wordt getoond.
  • Een probleem waarbij de software de interne GPS van een pc wil gebruiken terwijl deze niet beschikbaar is, is opgelost.
   
  Editie 2018 was het laatste jaar waarin de Waterkaart Software werd uitgegeven door de ANWB.

Roadmap

In de IT geeft een 'roadmap' aan welke functies en wijzigingen in volgende versies zullen verschijnen. U kunt de publieksversie van de roadmap van de Waterkaart Software hier vinden ...

Versie historie en eerdere wijzigingen

Hier kunt u nog nalezen welke functies er in 2017 nieuw zijn verschenen ...

Hier kunt u nog nalezen welke functies er in 2016 nieuw zijn verschenen ...

Hier kunt u nog nalezen welke functies er in 2015 nieuw zijn verschenen ...

Hier kunt u nog nalezen welke functies er in 2014 nieuw zijn verschenen ...

Hier kunt u zien welke versies er eerder zijn verschenen en wat de veranderingen waren ...