BAZ Online op uw eigen website

BAZ Online hier op de website is gemaakt als 'proof-of-concept' voor de achterliggende techniek en om de mogelijkheden voor het gebruik daarvan te illustreren. Eén van de mogelijkheden is BAZ Online te integreren met uw eigen website.

Directe link

De meest eenvoudige manier om BAZ Online op uw eigen website te gebruiken is door rechtstreeks naar de website van BAZ Online te verwijzen. Met een paar eenvoudige parameters kunt u instellen wat getoond wordt.

    Voorbeeld:
Basis: Direct naar http://www.promanent.com/bazonline/
Standaard worden de BAZ voor de Hydrografische kaart 1812 getoond.
<a href="http://www.promanent.com/bazonline/">Naar BAZ Online ...</a>

Test link: Naar BAZ Online ...
 
Parameters: ChartNumber=... Gebruik een nummer van één van de door de Nederlandse Dienst der Hydrografie uitgegeven kaarten. Bijvoorbeeld: 1810

Toont alle BAZ voor het lopende jaar.
 
<a href="http://www.promanent.com/bazonline/default.asp?ChartNumber=1811">BAZ voor kaart 1811 ...</a>

Test link: BAZ voor kaart 1811 ...
 
  StartYear=... en EndYear=... Om te zoeken naar BAZ in een bepaald jaar. Het is mogelijk om te zoeken naar BAZ over meerdere jaren, maar dit geeft alleen een resultaat als de kaart in die jaren niet opnieuw verschenen is. EndYear moet liggen na het StartYear, maar mag daaraan ook gelijk zijn.

Toont alle BAZ in de opgegeven jaren.
<a href="http://www.promanent.com/bazonline/default.asp?ChartNumber=110&StartYear=2017&EndYear=2018">BAZ voor kaart 110 in 2017 en 2018 ...</a>

Test link: BAZ voor kaart 110 in 2017 en 2018 ...
  StartWeek=... en EndWeek=... Om te zoeken naar BAZ in bepaalde weken. Bijvoorbeeld van week 10 tot en met week 15. EndWeek moet groter of gelijk zijn aan EndWeek.

Toont alle BAZ in de opgegeven weken.
<a href="http://www.promanent.com/bazonline/default.asp?ChartNumber=110&StartWeek=10&EndWeek=35">BAZ van week 10 tot en met 35 voor kaart 1631 ...</a>

Test link: BAZ van week 10 tot en met 35 voor kaart 1631 ...

 

De link en de parameters moeten voldoen aan de eisen voor standaard HTML. Zo kunt u bijvoorbeeld target="_blank" opgeven in de <a href=""></a> tags om de browser de website in een nieuw scherm te openen. Er is ook een beveiligde verbinding mogelijk. In plaats van HTTP gebruikt u dan HTTPS.

Open de kaart in een nieuw scherm

Als u bezoekers van uw website doorverwijst met de directe link dan verlaten zij dus uw website en is het mogelijk dat ze niet meer bij u terugkomen. Daarom kan het verstandig zijn om niet de directe link te gebruiken, maar om BAZ Online in een nieuw scherm te openen. Speciaal hiervoor is een 'kale' webpagina met alleen de kaart en BAZ beschikbaar.

De directe link naar de kale kaart is: http://www.promanent.com/bazonline/bazwindowmap.asp
 
 
<a href="http://www.promanent.com/bazonline/bazwindowmap.asp" target="_blank">
Klik hier voor BAZ Online ...</a>
 
Klik hier voor een voorbeeld ...
Alle parameters uit de directe link mag u nu ook gebruiken.
 
 
<a href="http://www.promanent.com/bazonline/bazwindowmap.asp?ChartNumber=110&StartWeek=10&EndWeek=35" target="_blank">BAZ van week 10 tot en met 35 voor kaart 1631 ...</a> Voorbeeld ... 

Er is ook een beveiligde verbinding mogelijk. In plaats van HTTP gebruikt u dan HTTPS. Ook de parameters MapWidth en MapHeight (zie hier onder) zijn te gebruiken.

Integreer de kaart

Het wordt nog mooier als u BAZ Online in uw eigen webpagina's kunt integreren. Dat is iets moeilijker maar met enige kennis van HTML en CSS moet het lukken.
Speciaal hiervoor is er een webpagina beschikbaar die gestript is van alle extra informatie.

  Voorbeeld:
Voeg de kaart toe op een webpagina door ergens waar de kaart moet komen de volgende code op te nemen:  
<iframe style="width:100%; height:650px;" src="https://www.promanent.com/bazonline/bazincludemap.asp"></iframe>
 
Klik hier voor een voorbeeld ...
Let op de extra code achter style= zodat de iframe voldoende ruimte heeft om de kaart te tonen. Met de MapWidth en MapHeight parameters kunt u de kaart groter of kleiner maken. U kunt dan ook de afmetingen van de iframe aanpassen.
 
 
U kunt dezelfde parameters gebruiken als in de directe link om een kaart te selecteren en een periode op te geven. ChartNumber, StartYear, StartWeek, EndYear en EndWeek zijn dus toegestaan.
 
 
<iframe style="width:100%; height:650px;" src="https://www.promanent.com/bazonline/bazincludemap.asp?ChartNumber=1801&StartWeek=10&EndWeek=35"></iframe>
 
Klik hier voor een voorbeeld ...
Gebruik de extra MapWidth=... en MapHeight=... parameters om de kaart groter of kleiner te maken. Pas zo nodig de afmetingen van de iframe aan.
 
 
<iframe style="width:100%; height:375px;" src="https://www.promanent.com/bazonline/bazincludemap.asp?ChartNumber=1803&MapHeight=300&MapWidth=1000"></iframe>
 
Klik hier voor een voorbeeld ...

Ook hier geldt dat opmaakcode (CSS) en HTML zijn toegestaan om een en ander naar uw wensen aan te passen.