Veel gestelde vragen

BAZ staat voor Berichten aan Zeevarenden. De BAZ bevatten correcties en aanvullingen op de zeekaarten en nautische publicaties uitgegeven door de Nederlandse Dienst der Hydrografie. Deze berichten zijn soms afkomstig vanuit de dienst zelf, soms van andere overheidsdiensten en vaarwegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat. Ook worden berichten overgenomen van hydrografische diensten uit omliggende landen voor zo ver die relevant zijn voor de Nederlandse kaarten en publicaties.
De bediening van de website spreekt min of meer voor zich, maar meer leest u hier ....
De Dienst der Hydrografie heeft een handige brochure geschreven hoe u BAZ zelf in de kaart kan verwerken. Deze brochure is te downloaden in de Vaarwinkel.
Ja en nee. BAZ Online toont BAZ op een eenvoudige kaart als achtergrond. Om de berichten op de kaart te tonen is een positie nodig waar het betreffende bericht geldt. Op de kaart van BAZ Online ziet u daarom alleen berichten die zijn voorzien van een zogenaamde georeference. Een positie waar het bericht op de kaart van toepassing is.
Sommige berichten, zoals een verwijzing naar een verbeterblad of een aanpassing van een tekst in de rand van de kaart hebben geen georeference en worden daarom niet op de kaart getoond. Deze BAZ worden wel getoond in de lijst en zijn opgenomen in de datafeed. Op termijn hopen wij ook dergelijke berichten te kunnen voorzien van een georeference, zodat ze ook de kaart getoond kunnen worden.
Dat is inderdaad mogelijk. Het meest eenvoudig is een link naar onze website, maar dan bent u de bezoeker van uw website mogelijk kwijt. Daarom is het ook mogelijk om de kaart van BAZ Online in uw website te integreren. Hoe dat te doen leggen we hier uit ...