Hoe te gebruiken

BAZ Online hier op de website is gemaakt als 'proof-of-concept' voor de achterliggende techniek en om de mogelijkheden voor het gebruik daarvan te illustreren.

Selecteer een kaart

In de selectiebalk bovenaan maakt u eenvoudig een selectie van de kaart waarvoor u de BAZ wilt zien. Alle officiële zeekaarten van de Nederlandse Dienst der Hydrografie zijn beschikbaar. Voor de overzichtelijkheid zijn ze ingedeeld in Hydrografische kaarten (1800 serie), de (officiële) Nederlandse zeekaarten en de zeekaarten die de dienst maakt voor Suriname en de Nederlandse Antillen.
Selecteer de kaart en de BAZ voor die kaart vanaf week 1 van het lopende jaar worden geladen en op de kaart getoond. Zijn er voor die kaart en die periode geen BAZ dan wordt de wereldkaart getoond.

Gebruik de kaart

De BAZ worden getoond op een achtergrond kaart van OpenStreetmap met daar overheen de OpenSeamap laag. Deze kaart is niet bedoeld voor navigatiedoeleinden, maar dient puur ter oriëntatie en een duidelijk ruimtelijk overzicht van de getoonde BAZ.

Met de plus- en min-knop kunt u in- en uitzoomen op de kaart. U kunt de kaart ergens met de muis beetpakken en verslepen.

De BAZ worden getoond als markers met verschillende iconen. Aan een icoon kunt u zien wat de betekenis van de BAZ is. De punt van de marker wijst naar de positie van de BAZ.

Marker Een gewone marker zonder specifieke actie.
Toevoegen Deze marker markeert een BAZ waarbij u iets in de kaart moet invoegen of aanbrengen. Meestal een nieuw kaartsymbool of een tekst.
Verwijderen Een BAZ waarbij u iets in de kaart moet schrappen of verwijderen. Bijvoorbeeld: een ton die is weggenomen.
Verplaatsen U moet een symbool op de kaart verplaatsen naar een andere positie. De marker wordt getoond op de oorspronkelijke positie en als u inzoomt wordt een rode pijl getoond die wijst naar de nieuwe positie.
Veranderen Markeert een BAZ waarbij u een kaartsymbool of tekst op de kaart moet wijzigen of veranderen. Bijvoorbeeld als de nummering of het lichtkenmerk van een ton is gewijzigd.

Klik op een marker en de tekst van de BAZ wordt getoond in een popup scherm. Hierin ziet u achtereenvolgens:

  • Het numer van de BAZ en de week met jaartal van publicatie. Een BAZ kan uit meerdere berichten bestaan, dus meerdere markers kunnen hetzelfde BAZ nummer hebben.
  • De titel van de BAZ. Vaak is dat de naam van het vaarwater waar de BAZ op van toepassing is.
  • Het kaartblad en de editie van dit kaartblad waarop de BAZ betrekking heeft.
  • De tekst van de BAZ zelf is afhankelijk van het soort actie (schrappen, aanbrengen, verplaatsen of veranderen).
  • De oorspronkelijke bron van het bericht. Bijvoorbeeld: Rijkswaterstaat of de Duitse Dienst der Hydrografie.

Raadpleeg de brochure BAZ in kaart gebracht om meer te lezen over de BAZ en hoe deze in de kaart te verwerken.

Voorbeeld van enkele BAZ op de Oosterschelde