Veel gestelde vragen over de examentraining

Officieel staan er ruim 2.500 vragen in de vragenbank op de cd. Dat is erg voorzichtig, want in werkelijkheid zijn het er meer dan 4.000. Ruim 2.900 voor Klein Vaarbewijs 1 en ruim 1.200 voor Klein Vaarbewijs 2. Sommige vragen zijn echter varianten op elkaar en niet alle vragen zijn op het niveau van het examen, maar dienen uitsluitend om de leerstof te herhalen. Daarom gaan wij uit van het voorzichtige "ruim 2.500".
De software op de cd en in de downloadversie werkt alleen op Windows. Windows kan met Apple Bootcamp of bijvoorbeeld Paralell Desktop of het gratos Virtual Box ook gebruikt worden op een Apple Mac. U moet dan wel een versie van Windows hebben. Als alternatief is er de online examentraining. Deze werkt op elke pc of tablet met een internetverbinding. In uw gebruikersaccount kunt u toegang aanvragen tot de online examentraining als u geen Windows heeft.
Promanent heeft daarnaast nog app's voor de iPhone (iOS) voor het Klein Vaarbewijs 1 en 2. U vindt deze in de AppStore.
Updates staan hier op de website. Log in bij uw gebruikersaccount en dan kunt u de updates daar vinden.
Voor oudere versies van de cd ANWB Examentraining Klein Vaarbewijs (van 2015 of eerder) zijn er ook nog updates beschikbaar. Deze vindt u op de website van Promanent ...
Naast vragen over de werking van de software kunt u ons ook inhoudelijke vragen stellen. Dat kan hier op de website ...
Wij krijgen graag vragen over de inhoud en zeker over de vragen die op de cd staan. Dit helpt ons om met een andere blik naar de vragen en antwoorden te kijken.
De software is zo gemaakt dat een handleiding bijna niet nodig is. Er staat een bestand met een korte handleiding op de cd. Na de installatie vindt u deze onder de Startknop van Windows. Alle programma's - Examentraining Klein Vaarbewijs - Support. Ook staat er extra uitleg hier op de website ...
De Examentraining is opgedeeld in modules. Een module voor elk examen of en gecombineerde module als u beide examens tegelijk gaat doen. Als u het programma de eerste keer start wordt u gevraagd een module te kiezen. Standaard is dat de module Examen Klein Vaarbewijs 1.
Start het programma. In het welkomstscherm kunt u een andere module kiezen. Kies de module voor het Examen Klein Vaarbewijs 2 als u klaar bent met het Examen Klein Vaarbewijs 1. Of kies de module Examen Klein Vaarbewijs 1 + 2 om in één keer te leren voor beide examens.
Ja en nee. De software kan zelf oefeningen en oefenexamens samenstellen. Daarom hebben wij er voor gekozen alleen één voorbeeld oefenexamen op de cd te zetten. Genereer dus zelf oefeningen over één of meerdere onderwerpen in een hoofdstuk. Of genereer oefenexamens over de gehele leerstof. U kunt onbeperkt oefeningen en oefenexamens maken. De enige beperking is de ruimte op uw harddisk.
Met ingang van editie 2017 is uw licentie op de ANWB Examentraining Klein Vaarbewijs net als uw Klein Vaarbewijs uw levenlang geldig. Alleen de online examentraining is daar een uitzondering op. U krijgt voor één jaar toegang tot de online leeromgeving. Deze toegang kan verlengd worden als u door omstandigheden niet kon leren of examen heeft kunnen doen.
Een "levenslange" licentie betekent niet dat de software op uw cd het altijd zal doen. U houdt echter recht op ondersteuning en de mogelijkheid uw software bij te werken met updates ed.. Bewaar uw cd dus goed samen met het pepier waarop uw activatiecode staat.