Examen Klein Vaarbewijs

 • klein vaarbewijs
 • examen
 • vamex

Om uw Klein Vaarbewijs te krijgen moet u eerst examen doen. De examens voor het Klein Vaarbewijs worden in Nederland afgenomen door het CBR. Het CBR is door de overheid aangewezen als exameninstelling voor het Klein Vaarbewijs, het Groot Pleziervaartbewijs en als één van de exameninstellingen voor het basiscertificaat marifonie. Het CBR mag namens de minister ook de Klein Vaarbewijzen en het Groot Pleziervaartbewijs afgeven. Het CBR is een zogenaamde ZBO, een zelfstandig bestuursorgaan. Dat is een organisatie die door de overheid is aangewezen om een overheidstaak uit te voeren, zoals het uitgeven van het door de overheid verplichte klein vaarbewijs. Als ZBO is het CBR ook aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP) net als bijvoorbeeld gemeenten. Zo kan men u identiteit controleren en hoeft u bijvoorbeeld geen verhuisbericht naar het CBR te sturen als u gaat verhuizen. Zodra u zich op uw nieuwe adres bij de gemeente inschrijft kan het CBR ook uw nieuwe adres inzien als dat nodig mocht zijn. Bijvoorbeeld als iemand uw vaarbewijspasje op straat heeft gevonden.

Het examen voor het Klein Vaarbewijs is een theorie-examen. Er is dus geen praktijkexamen en hoewel er vaak stemmen op gaan om ook een praktijkexamen voor het Klein Vaarbewijs in te voeren, bestaan hiervoor momenteel geen plannen. Het examen bij het CBR is een beeldschermexamen. U doet dus examen op een computer en de uitslag is na het examen dan ook meteen bekend. Als u geslaagd bent, krijgt u zelfs meteen uw pasje met uw Klein Vaarbewijs mee.

Examens

 • examen
 • vrijstellingen
 • leeftijd
 • medische eisen

Er bestaan twee soorten kleine vaarbewijzen; Klein Vaarbewijs I en Klein Vaarbewijs II. Voor het Klein Vaarbewijs I doet u het examen Klein Vaarbewijs 1. Voor het Klein Vaarbewijs II doet u het examen Klein Vaarbewijs 1 en Klein Vaarbewijs 2. Dat hoeft niet op hetzelfde moment. Veel mensen beginnen met het examen Klein Vaarbewijs 1 en doen pas later examen Klein Vaarbewijs 2. Bent u geslaagd voor het examen Klein Vaarbewijs 1 dan krijgt u direct het Klein Vaarbewijs I en mag u al varen op een vaarbewijsplichtig schip. Alleen nog niet op alle wateren. Zodra u het examen Klein Vaarbewijs 2 heeft gehaald krijgt u ook een nieuw vaarbewijs met daarop uw vaarbevoegdheid op een vaarbewijsplichtig vaartuig voor alle binnenwateren: Klein Vaarbewijs II.

Speciaal voor mensen die al andere vaardiploma's of vaarbevoegdheden hebben bestaat er de mogelijkheid om een beperkt examen te doen. Zeevarenden kunnen onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld volstaan met een examen over de vaarregels die op de binnenwateren gelden. Meer informatie over deze bijzondere examens vindt u op de website van het CBR.

Er bestaat geen minimum of maximum leeftijd voor het doen van het examen voor het Klein Vaarbewijs. Bent u echter nog geen 18 dan kunt u het Klein Vaarbewijs pas krijgen op de dag dat u 18 wordt. Het Klein Vaarbewijs is u levenlang geldig mits u aan enkele medische eisen voldoet. Er zijn geen medische eisen voor het doen van het examen en er is dus ook geen maximum leeftijd waarop u examen mag doen. Informatie over de medische eisen vindt u op de website van het CBR.

Voorbereiden

 • lesmateriaal
 • cursus
 • tijdsbesteding
 • zelfstudie
 • vamex
 • kwaliteit

'Een goede voorbereiding is het halve werk' geldt zeker ook als u examen doet voor het Klein Vaarbewijs. Het examen is beslist voor iedereen te doen, maar dat wil niet zeggen dat u er niet voor moet werken. De leerstof is omvangrijk en voor velen is het Klein Vaarbewijs het eerste diploma waarmee zij te maken krijgen als ze het water op gaan. De scheepvaart en ook de watersport kent eigen begrippen die u zich eigen moet maken. Links en rechts heten op het water ineens bakboord en stuurboord. Een keuken heet een kombuis en zo zijn er meer begrippen waarvan men verwacht dat u ze kent. De vaarregels op het water zijn soms vergelijkbaar met die op de weg, maar natuurlijk niet altijd. En regels leren lijkt soms saai. Invloed van wind en stroom en het beroemde schroefeffect maken het manoeuvreren met een jacht toch wat anders dan het straatje keren met een auto. Etc.. Respondenten op de Nationale Vaarbewijs Enquête gaven aan dat men gemiddeld zo'n 10 tot 30 uur kwijt was aan de voorbereiding voor het examen.

Met het juiste lesmateriaal kunt u zich goed voorbereiden op het examen. Met het Cursusboek Klein Vaarbewijs en de bijbehorende cd-rom met examentraining van de ANWB heeft u alles in huis voor een geslaagd examen. De leerstof is prima aan te leren met zelfstudie en wat discipline van uw kant. Voor het examen Klein Vaarbewijs 2 moet u ook kunnen werken op de vaarkaart. Zelf een koers uitzetten en rekening houden met stroom en wind is niet altijd even gemakkelijk. Een ervaren docent of cursusleider kan u door de stof loodsen. Ook andere cursisten helpen dat u gemotiveerd blijft om te oefenen en te studeren.

De nadruk op het examen ligt op het kunnen toepassen van het geleerde. Oefenen met oefenvragen, kaartpassen en oefenexamens helpt om de leerstof beter te onthouden en deze vervolgens ook toe te passen. De examentraining van de ANWB is dan ook een heel goede aanvulling op het cursusboek en een onmisbare voorbereiding op het examen.

Op de website van het CBR vindt u ook nuttig extra materiaal. Kijkt u eens naar de exameneisen en de afbakening. Maak een proefexamen en lees de tips bij de antwoorden op de oefenvragen. Ook staat er op de website van het CBR een document met struikelblokken.

Het aantal examenkandidaten voor het Klein Vaarbewijs is al jaren vrij stabiel. Er is een vrij groot aantal aanbieders van opleidingen en de laatste jaren steeg vooral het aanbod van online cursussen voor het Klein Vaarbewijs. Net zo goed als het examen een serieuze zaak is, geldt dat ook voor het opleiden of produceren van lesmateriaal. Jaarlijks wijzigen er zaken in de exameneisen of in de vaarregels. Het lesmateriaal of de (online) cursus actueel houden is dus belangrijk. Helaas nemen niet alle aanbieders dat even serieus en bestaat er geen keurmerk voor aanbieders van lesmateriaal of opleiders. Er bestaan twee belangenorganisaties van opleiders/ opleidingen voor het Klein Vaarbewijs. Organisaties waarvan de leden onderling de kwaliteit van hun collega's bewaken. Enkele opleiders zijn aangesloten bij de Hiswa branche-organisatie. Hoewel het opleidingen voor het Klein Vaarbewijs niet valt onder de Commissie Watersport Opleidingen (CWO) zegt het wel iets als uw opleider ook is aangesloten bij het CWO.

Inschrijven

 • examen
 • inschrijving
 • locaties

Examen doet u bij het CBR. Zij heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in het gemakkelijker maken om examen te doen. Zo zijn er een groot aantal examenlocaties verspreidt over het land en kunt u soms zelfs op zaterdag examen doen. Inschrijven voor het examen doet u op de website van het CBR waar u zelf een locatie kunt kiezen en inschrijven voor een bepaald tijdstip. Er zijn natuurlijk altijd drukke tijden die snel volgeboekt zijn. Zeker in de aanloop naar het vaarseizoen kan het druk zijn. Reserveer in dat geval tijdig. Het is mogelijk om uw examen te verzetten als u onverhoopt toch meer tijd nodig heeft. Inschrijven doet u op de website van het CBR.

Examen doen

 • examen
 • beeldschermexamen
 • uitslag

Examen doet u op één van de examenlocaties van het CBR. Het examen zelf is een individueel examen dat u op een computer maakt. Vandaar dat het examen ook wel een beeldschermexamen wordt genoemd. Iedereen doet een individueel examen. De examenvragen en het door u afgelegde examen zijn niet openbaar. Ook na afloop kunt u de examenvragen niet inzien. Bent u echter gezakt dan krijgt u wel een overzicht mee op welke onderdelen u slecht scoort.

Het examen zelf bestaat uit een groot aantal meerkeuze vragen en op het examen Klein Vaarbewijs 2 ook een aantal open vragen. Die laatste zijn rekenvragen met een getal, zoals een koers, snelheid of geografische positie als antwoord. De computer bepaalt de uitslag. Bent u geslaagd dan krijgt u direct het Klein Vaarbewijs mee.