Activatie

  • activatie
  • activatiecode
  • licentie

Na de registratie moet u de licentie activeren met de activatiecode die bij de cd-rom zit. De activatiecode is een unieke code die u toegang geeft tot uw licentie. Bewaar deze code goed, want dit is het bewijs dat u een geldige licentie heeft. Als het programma u om de activatiecode vraagt voert u deze in en wordt uw gebruikersaccount aan de licentie gekoppeld. U kunt de examentraining dan ook op een andere pc installeren en met uw gebruikersaccount en de activatiecode gebruiken. U hoeft dan geen extra licentie te kopen voor een andere pc.
U heeft de activatiecode dus ook nodig als u de examentraining op een andere pc wilt gebruiken.

Let op: In de activatiecode worden uitsluitend 'gewone' letters en cijfers gebruikt. In de code worden dus geen bijzondere tekens gebruikt. In de activatiecode kan een 0 (nul) staan. Die wordt soms weergegeven zoals op een rekenmachine met een schuine streep er door (0).

Pas nadat u de activatiecode heeft gebruikt om uw licentie te activeren, kunnen wij zien dat u de legitieme gebruiker bent van de software. Dus activeer altijd, want alleen dan kunnen wij u helpen als u toch een keer de code bent kwijtgeraakt.

De licentie op de ANWB Examentraining Klein Vaarbewijs is in principe oneindig en dus uw levenlang geldig (net als uw Klein Vaarbewijs). U kunt dus altijd een beroep doen op updates en bijvoorbeeld support. Ook als u een inhoudelijke vraag heeft over de leerstof. De licentie is wel persoonlijk en niet overdraagbaar. Uiteraard kan iemand anders in uw huishouden met uw licentie oefenen voor het Klein Vaarbewijs. Hij of zij heeft dan namens u ook recht op dezelfde ondersteuning. Bedenk dan wel dat deze andere gebruiker werkt onder uw gebruikersaccount en daarmee dus toegang heeft tot privacy gevoelige informatie en bijvoorbeeld uw studievoortgang.
In tegenstelling tot vorige versies van de examentraining is de licentie dus niet meer over te dragen naar iemand anders. Een licentie is alleen overdraagbaar als de activatiecode nog niet is gebruikt. Doorgeven van de cd aan iemand anders mag, alleen kan deze persoon de software niet meer met de code activeren. Hij of zij kan de software echter wel installeren en maximaal drie keer opstarten om te kijken of de examentraining wellicht ook iets voor hem/ haar is.

Geef uw logingegevens nooit aan iemand anders. Hiermee krijgt deze persoon toegang tot uw gebruikersaccount, privacy gevoelige informatie en bijvoorbeeld uw studievoortgang. Medewerkers van de ANWB of Promanent zullen u nooit om uw logingegevens vragen en hebben ook geen toegang tot uw wachtwoord. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en als u uw wachtwoord bent vergeten dan kunt alleen u een reset van het wachtwoord doen.

De ANWB en Promanent behouden zich het recht voor om bij misbruik van bovenstaande voorwaarden uw licentie in te trekken of bijvoorbeeld geen ondersteuning meer te geven.

Na de activatie bent u klaar om het programma te gebruiken ...

Als u geen Windows computer heeft en toch de examentraining wilt gebruiken, moet u uw licentie hier op de website activeren. Daarna kunt u toegang aanvragen voor de online examentraining.

Online activeren ...