Examens maken

  • oefenexamen
  • resultaat
  • examen
  • toetsmatrijs

Oefenexamens zijn examens die de software voor u samenstelt met behulp van een zogenaamde toetsmatrijs. De toetsmatrijs komt overeen met de toetsmatrijs die de Vamex gebruikt voor het samenstellen van het beeldschermexamen en die ook op de website van de Vamex staat. Er zijn wel een kleine verschillen tussen de oefenexamens in de examentraining en het officiële examen. Op het officiële examen komen ook vragen voor die uit twee (deel)vragen met elk twee antwoordopties bestaan. Deze vraag vorm is in 2016 geïntroduceerd ter vervanging van de "gevreesde" stellingvragen. In de examentraining komen deze vragen (nog) niet voor.
Ook komen op het examen Klein Vaarbewijs 2 open vragen voor waarin twee antwoorden gevraagd worden. Bijvoorbeeld een positie die uit een breedte en lengte bestaat. In de examentraining zijn dergelijke vragen gesplitst in twee verschillende vragen die los van elkaar in een oefenexamen staan. Feitelijk komen daardoor meer verschillende vragen voor in de oefenexamens en zijn de oefenexamens in de examentraining dus iets moeilijker dan de officiële examens.

Om een oefenexamen te maken selecteert u deze in de lijst beschikbare oefenexamens of u stelt een nieuw oefenexamen samen. Klik op Start om het examen te beginnen. Zolang de tijd nog niet verlopen is of u niet op Stop klikt kunt u de vragen beantwoorden en eventueel uw antwoord op al beantwoorde vragen wijzigen.

Bent u klaar met het examen klik dan op Stop en u ziet direct of u geslaagd of gezakt bent. U ziet ook een hele lijst van onderwerpen en wat uw score voor deze onderwerpen is. De onderwerpen verwijzen naar de indeling van het ANWB Cursusboek. U kunt ook door het examen bladeren en per vraag zien wat uw antwoord was en wat het juiste antwoord is.

U krijgt dus feedback op basis van de indeling van het ANWB Cursusboek. Dat is handig omdat u dan meteen ziet welke onderwerpen u goed of slecht beheerst en waar u deze in het boek kunt nalezen. De toetsmatrijs is ingedeeld volgens de indeling van de Vamex en deze wijkt op een aantal punten af van de indeling van het boek. Een examenonderwerp kan in het boek over verschillende onderwerpen besproken worden. Daarom zullen verschillende oefenexamens onderling te verschillen wat betreft de onderwerpen uit het boek die er in voorkomen.

Oefen veel met verschillende oefenexamens. Dit helpt om de leerstof zo breed mogelijk te herhalen en u ziet steeds duidelijker wat uw kennisniveau is.