Veel gestelde vragen over het Klein Vaarbewijs

In Nederland is afhankelijk van de lengte, de maximale snelheid die een schip kan varen, waar het schip vaart of de wijze waarop het gebruikt wordt een vaarbevoegdheidsbewijs vereist. Een vaarbevoegdheidsbewijs heet een vaarbewijs en er bestaan dus verschillende vaarbewijzen. Het meest bekend is het Klein Vaarbewijs. Een Klein Vaarbewijs is onder andere verplicht voor vaartuigen die sneller kunnen varen dan 20 km/uur of die langer zijn dan 15 meter, maar korter dan 25 meter.
Meer informatie leest u hier ...
Veel landen kennen net als Nederland een vaarbewijsplicht. De eisen wanneer u verplicht een vaarbewijs moet hebben verschillen van land tot land. Soms zijn deze eisen strenger dan in Nederland. Bijvoorbeeld voor elk vaartuig langer dan 7 meter of vanaf een motorvermogen van 7 Kw. Verdiep u dus eerst in de eisen van het land waar u heen gaat. Op de website van de ANWB staat een overzicht van de eisen per land. Als u in Nederland een Klein Vaarbewijs krijgt u ook het zogenaamde International Certifcate of Competence (ICC). Dit is internationaal als vaarbewijs erkend. Ongeacht de eisen in Nederland of het land waar u gaat varen, mag u met een ICC op een in dat vaarbewijsplichtig klein of snel vaartuig varen. Heeft u een Klein Vaarbewijs I dan heeft u ook een ICC Inland waters. Heeft u Klein Vaarbewijs II dan heeft u ook het ICC Coastal waters. Heeft u nog een oud model Klein Vaarbewijs; ruil dit dan om bij de Vamex voor een nieuw model met het ICC op de achterkant.
Sinds een paar jaar is het Klein Vaarbewijs uw hele verdere leven geldig mits u fysiek en geestelijk in staat bent om als schipper van een vaarbewijsplichtig schip te varen. U kunt uw Klein Vaarbewijs krijgen vanaf uw 18e verjaardag. U mag al wel eerder examen doen.
Ook het Groot Pleziervaartbewijs blijft uw hele leven geldig.
Voor het (Beperkt) Groot Vaarbewijs geldt nog wel dat dit tot uiterlijk uw 65e verjaardag geldig is. Verlengen is mogelijk of u wisselt het in voor een Klein Vaarbewijs of een Groot Pleziervaartbewijs.
Varen mag eigenlijk altijd, maar er zijn wel voorwaarden om het roer te mogen staan of als schipper het bevel te voeren over een schip. Zo moet de roerganger voor bepaalde schepen of bijvoorbeeld een jetski een minimale leeftijd hebben. Ook voor de schipper van bepaalde schepen geldt een minimale leeftijd. Voor een vaarbewijsplichtig schip is dat altijd minimaal 18 jaar. Zo lang u gezond blijft mag u blijven varen en/ of achter het roer staan. Voor sommige vaarbevoegdheden wordt wel een gezondheidsverklaring en soms zelfs een medische keuring vereist.
Dan staat er in de wet verder dat u niet aan het roer mag staan en niet als schipper een schip mag voeren als u te veel alcohol heeft gedronken. De norm op het water is gelijk aan die op de weg: 0,5 promile.
Tot slot kan de overheid uw vaarbewijs en daarmee uw vaarbevoegdheid innemen. Dat kan alleen tijdelijk en het is de rechter die bepaalt voor hoe lang. Dat kan als u heel gevaarlijk vaart of herhaaldelijk met te veel alcohol op wordt betrapt.
Handhavers op het water kunnen u wel tijdelijk een vaarverbod opleggen. Dat kan als u inderdaad te veel gedronken heeft, maar bijvoorbeeld ook als het te gevaarlijk is. Voor sommige wateren is zelfs al van te voren in de wet vastgelegd dat kleine vaartuigen op die wateren niet mogen varen als het mistig is.
Sinds een paar jaar is uw Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs uw hele verdere leven geldig. Dat betekent ook dat een dergelijk vaarbewijs niet meer kan verlopen. Zelfs als u een ouder vaarbewijs heeft waar nog uw 65e of 70e verjaardag als einddatum op staat. Binnen Nederland is het niet nodig om dit vaarbewijs te vervangen. Gaat u naar het buitenland dan is dit wel nodig. In het buitenland kennen ze niet altijd de exacte details van de Nederlandse regels. Heeft u nog een oud model vaarbewijs op papier zonder pasfoto dan moet u uw Klein Vaarbewijs vernieuwen. Dit model vaarbewijs is niet meer geldig. Uw vaarbevoegdheid vervalt echter niet en u kunt dus gewoon een nieuw vaarbewijs aanvragen.
Dit kan ook als u uw vaarbewijs kwijt bent. Neem dan contact op met de Vamex (Klein Vaarbewijs of Groot Pleziervaartbewijs) of het CBR (Groot vaarbewijs ed.)
Om een vaarbewijs en de daarbij behorende vaarbevoegdheid te krijgen moet u eerst examen doen. Voor het Klein Vaarbewijs is dat een theoretisch examen. Voor het Groot Pleziervaartbewijs ook nog een praktijkexamen en voor het (Beperkt) Groot Vaarbewijs moet u daarnaast ook nog voldoende vaartijd hebben.
Voldoet u aan de eisen dan kunt u bij de Vamex (Klein Vaarbewijs of Groot Pleziervaartbewijs) of het CBR (alle andere vaarbewijzen) het betreffende vaarbewijs opvragen. Bij de Vamex krijgt u na een geslaagd examen voor het Klein Vaarbewijs én u al 18 bent zelfs meteen uw pasje met het vaarbewijs mee. U kunt dus dezelfde middag al gaan varen.
Voor elk vaarbewijs gelden andere eisen. Welke dat exact zijn is te vinden op de websites van de organisatie die het examen afneemt voor het betreffende vaarbewijs. Voor het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs is dat op de website van de Vamex.
Voor het Klein Vaarbewijs doet u uitsluitend een theorie-examen. Wat u daar voor moet weten staat in de exameneisen en het ANWB Cursusboek Klein Vaarbewijs is daar weer op gebasseerd. Veel gestelde vragen over de leerstof vindt hier ...