Versie informatie en geschiedenis

Op deze pagina vindt u een chronologisch overzicht van eerdere, de huidige en toekomstige versies van de Waterkaart software. U vindt het versienummer van de software die u heeft geinstalleerd in het Colofon in de software zelf. Voor het Colofon klikt u met de muis op de balk naast het Facebook en Email icoon in de software.

Hoe het versienummer te achterhalen?

Huidige versie: 0.12.01

Beschikbaar vanaf: 2021-06-19. De huidige versie is de versie van de software die u krijgt als u nu op de Download knop klikt. Heeft u een eerdere versie, dan kunt u zo de nieuwste versie ophalen en installeren. De software en installatie is zo gemaakt dat de nieuwere versie altijd over de oudere versie geen geïnstalleerd kan worden. Uw licentie en bewaarde informatie zoals routes blijven bewaard.

Eerste update voor 2021. GPS en AIS problemen opgelost en bijgewerkte almanakgegevens.

Het complete overzicht van alle nieuwe functies vindt u hier ...

Eerdere versies

Versie 0.12.01
Eerste update voor 2021. GPS en AIS problemen opgelost en bijgewerkte almanakgegevens.
Versie 0.12.00
Nieuwe versie 2021. Veel verbeteringen achter de schermen en een klein aantal aanpassingen aan de voorkant. Nieuwe gegevens uit de ANWB Wateralmanak deel 2 2021.
Versie 0.11.02
Verdere optimalisatie van GPS en AIS ontvangst. Mogelijkheid om de scheepvaartberichten in Engels, Duits en Frans te lezen.
Versie 0.11.01
Eerste update 2020. Aantal wijzigingen in de Instellingen voor de GPS en AIS en toegevoegd de mogelijkheid om nu ook AIS via TCP (boordnetwerk) aan te sluiten.
Versie 0.11.00
Nieuwe versie voor 2020. Nieuwe gegevens uit de ANWB Wateralmanak deel 2 en aanvullende bronnen. Naast GPS wordt nu ook AIS via USB ondersteunt.
Versie 0.10.05
Derde update 2019 (mei update). Diverse correcties in de kaarten en in de wateralmanak. Verder is de feedback functie toegevoegd. In de Wateralmanak en op de kaart kunt u nu (online) uw feedback aan ons doorgeven. Zo kunt u melden als de kaart ergens niet klopt of bijvoorbeeld het telefoonnummer van de havenmeester anders is.
Versie 0.10.04
Tweede update 2019 met alle almanak gegevens uit de ANWB Wateralmanak deel 2 editie 2019.
Versie 0.10.03
Belangrijke update. Door de verhuizing van onze licentieserver moet de software op een andere manier verbinding maken en is deze update noodzakeilijk.
Versie 0.10.02
Nieuwe editie 2019. Eerste editie niet meer onder verantwoordelijkheid van de ANWB. Bevat nog niet de nieuwe 2019 kaarten en almanakgegevens. Deze verschijnt binnenkort. Omvat alle correcties.
Versie 0.10.01
1e update 2018. Correctie in havenkaart Harderwijk. Soms werd de GPS positie niet gecentreerd, dit is opgelost. Instellingen GPS zijn geheel verplaatst naar het programma GPS Tester.
Versie 0.10.00
Nieuwe editie 2018
Versie 0.09.11
Derde en belangrijke update 2017. Aanpassingen in de almanak bij een groot aantal sluizen. Aanpassingen in het programma die essentieel zijn voor de goede werking van het licentiesysteem. Diverse kleinere aanpassingen en verfraaiingen.
Versie 0.09.10
Tweede update 2017. Aanvullende correcties in de almanakgegevens en diverse aanpassingen in de software en enkele nieuwe functies, zoals een ankeralarm. Ook is het nu mogelijk de checksum van de NMEA zinnen van de GPS te negeren, waardoor oudere modellen GPS nu ook zijn te gebruiken.
Versie 0.09.09
Eerste update 2017. Diverse correcties in de almanakgegevens en enkele aanpassingen in de software. Enkele nieuwe GPS cursors en de mogelijkheid een koers vector te tonen.
Versie 0.09.08
Nieuwe editie 2017
Versie 0.09.07
Zesde update 2016. Een fout bij het werken met de routes is opgelost.
Versie 0.09.06
Vijfde update 2016. Enkele correcties en verbeteringen, waaronder extra foutcontrole bij het downloaden van de scheepvaartberichten en het nautisch nieuws. Snel een afstand en peiling opnemen kan nu met de nieuwe kaartpasser. Klik op het passersymbool op de kaart en plaats de uiteinden van de passer.
Versie 0.09.05
Vierde update 2015. Zoeken in de wateralmanak kan nu met één zoekopdracht. Hierdoor kunt u sneller en gerichter zoeken. In de vorige versie was ook een fout gesloten. Hierdoor zag u geen popup balon meer als u op een icoon op de kaart klikt. Dat werkt nu weer zoals het hoort.
Versie 0.09.04
Derde update 2016. Programma start sneller op door routes en tracks pas te laden wanneer deze nodig zijn. Detailkaarten en inzetkaarten anders georganiseerd waardoor een fout bij het inzoomen niet meer mag voorkomen.
Versie 0.09.03
Tweede update van 2016. Belangrijkste wijziging is de mogelijkheid andere routes te importeren en te exporteren. Ondersteunt worden KMZ (App en Google), KML (oa. Google) en GPX.
Versie 0.09.02
Eerste update van 2016. Diverse opmerkingen van gebruikers zijn verwerkt en onder andere de detailkaarten zijn op een iets andere manier georganiseerd.
Versie 0.09.01
Nieuwe editie 2016. Met alle in 2016 nieuw verschenen ANWB Waterkaarten en de gegevens uit de 2016 editie van de ANWB Wateralmanak deel II.
Versie 0.09.00
Test versie voor de 2016 editie. Alleen beschikbaar voor het testteam. Compleet bijgewerkte kaarten en 2016 editie van de ANWB Wateralmanak deel II.
Versie 0.08.06
Dit is een belangrijke update omdat er een aantal nuttige functies zijn toegevoegd. Zoals uw eigen notities op de kaart en online nautische berichten op de kaart naast de officiële scheepvaartberichten.
Versie 0.08.05
Belangrijke update. Bevat een verbeterde functie voor het ophalen van de scheepvaartberichten. Ook worden de berichten nu extra gecontroleerd op fouten in de online data.
Versie 0.08.04
Belangrijke update en bevat een aantal correcties op de kaart. Daarnaast worden detailkaarten nu in een herkenbare outline getoond. Dus zodra er een detailkaart van bijvoorbeeld een haven beschikbaar is, kunt u die nu ook gebruiken.
Deze update bevat verder een aantal extra functies rondom het activeren en registreren.
Versie 0.08.03
Derde en belangrijke update in 2015.
Diverse gebruiker ondervonden problemen bij het omzetten van een nog geldige licentie of bij het activeren van hun activatiecode. Het bleek dat de communicatie tussen software en licentieserver niet altijd vlekkeloos verliep. Met als resultaat dat de server wel de juiste informatie had over de duur van de licentie, maar dat deze informatie niet goed werd verwerkt door de software. Aan beide kanten is nu een en ander aangepast, vandaar dat deze software update wel nodig is.
Versie 0.08.02
De tweede update van 2015. Versie 0.08.02 ondersteunt nu ook een ingebouwde GPS of locatiesensor. Dit is nog niet uitgebreid getest, maar werkt wel op de meest gangbare pc's. Daarnaast is het nu mogelijk om een track van uw gevaren route (.TRK bestand) te importeren als een route. Zo kunt u van uw vaartocht een route maken en deze weer met anderen delen. Ook zijn enkele correcties in de almanakdata aangebracht.

Versie 0.08.01
De eerste update van 2015. Deze bevat een aantal kleinere, maar belangrijke correcties, op basis van de eerste gebruikerservaringen met versie 0.08.00.
Het invoeren van de activatiecode is intuïtiever en de teksten in het scherm zijn duidelijker gemaakt. Op sommige computers was de knop voor het synchronizeren niet zichtbaar. Dat is nu opgelost. Sommige gebruikers van de 2014 editie hadden een probleem met hun licentie na het installeren van de 2015 editie. Ook dit is nu opgelost.
Versie 0.08.00
De nieuwe versie voor 2015
Versie 0.07.07
De belangrijkste wijziging in release 0.07.07 is de mogelijkheid om de afmetingen van uw schip in te voeren. Sluizen en bijvoorbeeld bruggen die u niet kunt passeren worden dan in het rood op de kaart gemarkeerd. Zo kunt u in één blik zien welke kunstwerken op uw route een belemmering vormen.
Verder is in deze versie een fout hersteld waardoor de kaart tijdens het inzoomen soms kon verschuiven. Deze fout bleek alleen in versie 0.07.06 te zitten. Dus heeft u deze versie dan moet u zeker de update naar 0.07.07 installeren.
Versie 0.07.06
In de release 0.07.06 zijn diverse punten aangepakt. Als u Windows heeft ingesteld om het beeldscherm (en/of lettertype) vergroot weer te geven werden sommige schermen niet goed getoond. Dat is nu aangepakt. In de ANWB Waterkaarten zelf zijn diverse correcties doorgevoerd, onder andere op het IJsselmeer. Helaas bleek deze versie een storende fout te hebben. Tijdens het inzoomen kon de kaart soms iets verschuiven. Dat is in versie 0.07.07 opgelost.
Versie 0.07.05
Dit is de vijfde release. Ten opzichte van eerdere releases in 2014 zijn in versie 0.07.05 twee fouten aangepakt. Soms werden wel alle markers van de Wateralmanak op de kaart getoond, terwijl deze uitstonden. Dat is opgelost. Ook is het licentiebeheer aangepast. Als u een licentie koopt kan het voorkomen dat er een storing optreedt in de online transactie. Meestal moeten wij uw transactie en licentie dan handmatig controleren en goedkeuren. De licentie in de software is dan In afwachting van goedkeuring. U kunt dan zelf op een later tijdstip aan de software vragen uw licentie nogmaals te controleren.
Versie 0.07.04
Dit is de vierde release van de editie 2014. De software bleek in sommige gevallen geen verbinding te kunnen maken met onze webserver die de licenties uitgeeft. Hierdoor start de software in de zogenaamde offline modus en werd u gedwongen om de activatie ed. via de website te doen. De test of de software verbinding kan maken met de licentieserver is aangepast waardoor deze fout niet meer mag voorkomen.
Versie 0.07.03
Dit is de derde release van de editie 2014 en is op 10 juni uitgebracht. Een aantal kleinere fouten zijn aangepakt. In deze versie zat oa. een fout waarbij de boordinstrumenten in de software een fout konden geven als een route uit slechts 2 waypoints bestond.
Versie 0.07.02
Dit was de tweede versie van de editie van 2014 die op 9 juni is uitgebracht. Belangrijke aanpassing in het gebruik van de GPS. Als de software werd opgestart zonder een GPS, terwijl deze eerder wel aangesloten was geweest kon het voorkomen dat de software meteen bij het opstarten een foutmelding gaf. Verder zijn een paar routines verder geoptimaliseerd waardoor de software weer een fractie sneller start.
Versie 0.07.01
Dit was de eerste versie van de editie van 2014 die op 2 juni werd gelanceerd.
Versie 0.07.00

Dit was de Beta of testversie van de editie 2014. Deze versie was alleen beschikbaar voor de kleine testgroep. De opmerkingen van de testgroep zijn nog verwerkt in de uiteindelijke versie voor 2014.
Ten opzichte van editie 2013 heeft deze versie een paar belangrijke veranderingen ondergaan:

 • Nieuwe ANWB Waterkaarten 2014 en nieuwe gegevens uit de ANWB Wateralmanak 2014
 • Meer gebieden in kaart gebracht - Overijssel met de Vecht en het Twentekanaal.
 • Automatisch de GPS detecteren en instellen.
 • Naast routes met waypoints nu ook uw gevaren track opnemen en later weer afspelen.
 • Eenvoudige instrumenten weergave: naast de positie, ware koers en snelheid kunt u nu ook de CTS, DTG en ETA naar het eerstvolgende waypoint in uw route aflezen.
 • Full screen display is aangepast, zodat de kaart op kleinere schermen nog beter tot zijn recht komt. Ook is de display nu geschikt om in portrait mode op een Windows Pro Tablet te tonen.
 • Compleet nieuw systeem voor het licentiemanagement van de software.
 • Verbeterde en meer actuele achtergrondkaart
 • De software is verder geoptimaliseerd en nu nog stabieler.
Versie 0.06.04
Deze update was om de nieuwe functionaliteit van de GPS te testen en is alleen beschikbaar gesteld aan enkele gebruikers die problemen hadden met het instellen van de GPS. De nieuwe GPS functies en de ervaringen van deze gebruikers zijn gebruikt om de uiteindelijke GPS detectie ed. aan te passen. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de editie 2014.
Versie 0.06.03b

Zie ook hieronder de beschrijving van Versie 0.06.03. Ten opzichte van eerdere versies heeft deze versie een paar veranderingen ondergaan:

 • Aanpassingen in de wijze waarop uw licentie op uw pc wordt opgeslagen. Dit voorkomt problemen als de lokale instellingen van uw computer afwijken of veranderen.
 • Als u er voor kiest om bijvoorbeeld afstanden in kilometers weer te geven wordt dit nu ook overal gebruikt. In de vorige versies bleven de routes namelijk steeds in zeemijlen.
 • Op het scherm op de kaart wordt een eenvoudige meetlat getoond. Deze helpt u afstanden snel in te schatten.
 • Enkele aanpassingen om bediening van de software op een aanraakgevoelig scherm met zogenaamde touch en gestures te vergemakkelijken. Touch en gestures worden ondersteunt in Windows 7 en 8. Hierdoor is het mogelijk de software te gebruiken op een tablet computer met Windows 8 Pro of een computer met aanraakscherm met Windows 7 of 8. De ANWB Waterkaart software werkt niet op tablets met Windows RT.
 • Enkele correcties in de almanakgegevens en in de Waterkaarten.
Versie 0.06.03
De derde update. Deze versie bevat dezelfde wijzigingen als in versie 0.06.03. Het verschil is dat een reset van de software in versie 0.06.03b ook de instellingen van de software terugzet op de oorspronkelijke waarden. Heeft u versie 0.06.03 (zonder letter toevoeging) en werkt alles goed, dan is hetniet nodig om de versie 0.06.03b te installeren. Ondervindt u echter problemen dan kan onze helpdesk u vragen een reset uit te voeren. In dat geval zullen wij u ook vragen om wel eerst de betreffende nieuwere versie te installeren.
Versie 0.06.02

De tweede update. Ten opzichte van de vorige versies bevatte deze versie de volgende veranderingen:

 • Man-over-boord functie: werp een virtuele boei uit om de positie te markeren waar een bemanningslid overboord viel. De software toont de te sturen koers en afstand om deze positie terug te vinden.
 • Alle ANWB Waterkaarten zijn opnieuw samengevoegd en het aantal overlappingen is teruggebracht. Hierdoor is de download gekrompen van ruim 800 Mb naar ruim 620 Mb.
 • Enkele functies geïmplementeerd, die ons helpen u op afstand te helpen als u problemen ondervindt.
Versie 0.06.01

De eerste update sinds de officiële lancering van de ANWB Waterkaart software voor Windows. Deze update bevatte de volgende aanpassingen:

 • Oplossing voor een foutsituatie die kon optreden bij het verwijderen van waypoints.
 • Een aantal visuele verbeteringen in de software.
 • Oplossing voor het soms hinderlijk flikkeren van het scherm.
 • De mogelijkheid de licentie op de pc van de gebruiker te herstellen zodat deze de juiste informatie van de centrale webserver kan downloaden.
Versie 0.06.00
Dit is de formele eerste versie van de ANWB Waterkaart software. Hiervoor bestonden er alleen test versies, ook wel Beta versies genoemd. Deze versies waren alleen beschikbaar voor de ontwikkelaars van Promanent en de testers van de ANWB.