Roadmap 

Een 'roadmap' van een computerprogramma geeft aan welke functies en wijzigingen in volgende versies zullen verschijnen. Hier de publieksversie van de roadmap van de Waterkaart Software. Dit is geen vaste lijst. U kunt als gebruiker ook input leveren en uw wensen en opmerkingen doorgeven.

Elk jaar verschijnt een nieuwe versie van de Waterkaart software en gedurende het jaar verschijnen enkele updates. Het is inmiddels min of meer traditie dat er één update verschijnt ongeveer 2 maanden na het verschijnen van de nieuwe editie en een tweede update ongeveer midden in de zomer. Dat geeft ons de kans om uw opmerkingen en bevindingen en eventuele wijzigingen in de almanakgegevens en kaarten nog tijdens het seizoen beschikbaar te stellen. De laatste jaren verscheen er ook vaak nog een derde update aan het einde van de zomer.

De eerste update van 2018 is verschenen op 16 mei 2018 en heeft versienummer 0.10.01. De zwarte download knop in de rechterkolom linkt u altijd naar de meest recente gepubliceerde versie.

Verwacht in update 2 2018

  Tweerichtingsverkeer
Vele duizenden watersporters varen met de Waterkaart Software en app's. Dat betekent dat vrijwel elk vaarwater vrijwel dagelijks wel een keer bevaren wordt door een schipper met de software of app aan boord. Dat er altijd wel een gebruiker van de app ergens in een haven ligt of zich net aan het oriënteren is waar Dat kan ons helpen de kaarten en almanak nog beter te maken. Het wordt dus tweerichtingsverkeer. U krijgt actuele kaarten en gegevens van bruggen en sluizen en als u daarin iets opvalt dat niet klopt of onduidelijk is laat u ons dat weten. Zo helpen al die actieve watersporters software en kaarten beter te maken.
Het doorgeven daarvan kan direct vanuit de software.
  Gebruikersaccount en uw schip
Om de Waterkaart software te gebruiken heeft u al een gebruikersaccount die u ook online kunt gebruiken op de website van Promanent. In 2019 willen wij hier meer mee doen en in 2018 wordt dat vast een eerste aanzet voor gegeven. Zo wordt het straks mogelijk om bepaalde gegevens online op te slaan en vanuit uw account te raadplegen en te wijzigen.
  Multi-platform
Uniek is dat u de Waterkaart software en app met een jaarlicentie mag gebruiken op twee computers met Windows én op maar liefst 5 mobiele apparaten als smartphone en tablet. Uw bureaucomputer thuis om de vaartocht voor te bereiden. Aan boord een laptop en tablet voor de navigatie en één of meerdere smartphones als backup of tijdens een wandeling aan de wal even snel de tijden van een brug op te zoeken. Windows versie en app versie worden gemaakt door twee onafhankelijke bedrijven die besloten hebben bij de verdere ontwikkeling nauw samen te werken en dit unieke voordeel uit te nutten. Zo moet het makkelijker worden de licentie op Windows, Android of iOS te gebruiken en om bijvoorbeeld routes van uw pc in uw tablet te gebruiken en een gevaren track weer op de desktop af te kunnen spelen.
In de tweede update worden daartoe de eerste stappen gezet.
En in het is de bedoeling om Apple Mac aan het rijtje besturingssystemen toe te voegen!

Verwacht in editie 2019

  Zoals u wellicht gelezen heeft stopt de ANWB met het onder eigen naam uitgeven van software en commerciële app's. In 2018 is de ANWB Waterkaart App al overgegaan naar TheMobileCompany en in 2019 zal de ANWB Waterkaart Software voortgezet worden door Promanent. Beiden waren al die jaren altijd al de bouwers van app respectievelijk software en zij zetten deze lijn dus onder eigen regie en in nauwe samenwerking voort.
  Nieuwe Waterkaarten
Zoals u wellicht ook heeft gelezen investeert de ANWB in 2018 in een verbetertraject voor de ANWB Waterkaarten. Het gehele proces van data inwinnen, controleren, bijwerken en produceren van kaarten wordt vernieuwd en met ingang van 2019 moeten de papieren ANWB Waterkaarten en -atlassen jaarlijks verschijnen.
Dat betekent dat vanaf editie 2019 ook de digitale versies van de ANWB Waterkaarten in hun geheel vernieuwd worden.
  Andere bronnen
Naast de ANWB Waterkaarten en gegevens uit de Wateralmanak wordt straks ook data van andere bronnen ontsloten in de software. Gegevens die als lagen getoond kunnen worden op de kaart en ook buiten het gebied dat gedekt wordt door de ANWB Waterkaarten.
  Integratie Vaaratlas en POISmart
Na het faillissement van de Vaaratlas heeft Promanent alle rechten en databestanden overgenomen. Deze zijn onder andere in het programma POISmart gebruikt om voor de watersport relevante gegevens op de Tomtom te zetten en deze zo ook aan boord als hulpmiddel te gebruiken. Belangrijk is dat die data ook veel lagen met gegevens bevat die normaal in de ANWB Waterkaart getekend zijn. Deze worden straks als laag geïntegreerd en kunnen dan klikbaar zijn om extra gegevens te tonen, zoals informatie over bijvoorbeeld horeca en zelfs waterdieptes.
  Van 'offline until' naar 'online unless'
In de Waterkaart Software gingen wij er altijd vanuit dat u varend geen verbinding heeft met internet. Wij gingen er dus vanuit dat de software daardoor ook offline was totdat u in de haven of thuis verbinding maakt met het internet. Pas dan worden bijvoorbeeld de scheepvaartberichten opgehaald en een update installeren moest u zelf doen.

In de praktijk zijn echter steeds meer mensen vrijwel altijd en overal online. Data-abonnementen zijn steeds goedkoper en verbindingen zijn ook sneller. Daarom gaan wij er straks vanuit dat internet vrijwel altijd beschikbaar is, tenzij u specifiek aangeeft dat dit niet zo is. Vergelijkbaar met de vliegtuigstand van uw mobiele telefoon of tablet. Voordeel is dat de software vrijwel altijd nieuwe gegevens kan ophalen en dit vrijwel onopgemerkt kan doen. Scheepvaartberichten zijn dan dus eigenlijk altijd bijgewerkt. Correcties op de kaarten zijn beschikbaar zodra gepubliceerd en het is soms zelfs mogelijk om live aan te geven of een brug open is.
  'In the cloud' en 'blockchain'
Twee termen die op dit moment in de mode zijn. Als eerste brengen wij de cloud en de blockchain naar de watersport. In de cloud wil zeggen dat gegevens online veilig worden opgeslagen en overal door u zijn te gebruiken. Dus u maakt een route op thuis op uw pc. Slaat deze op naar uw omgeving in de cloud en zodra u aan boord uw laptop of tablet opstart heeft u de gemaakte route tot uw beschikking.
Blockchain is een techniek waarmee gegevens en wijzigingen daarin vastgelegd kunnen worden. Om uw licentie vast te leggen bijvoorbeeld gebruiken wij nu al een blockchain, maar deze techniek is ook te gebruiken om bijvoorbeeld de gegevens van uw schip eenduidig vast te leggen. Zo kan een profiel van uw schip gebruikt worden als een bootpaspoort. Voor de navigatie wordt de blockchain relevant als meerdere partijen tegelijkertijd correcties en wijzigingen in een route kunnen suggereren. Als watersporters routes met elkaar willen uitwisselen is het natuurlijk een veilig idee dat derden niet zo maar een waypoint kunnen verleggen, waardoor u op een zandbank terechtkomt.
  Gratis basisversie
De opzet is dat straks de basis van het programma gratis is met een eenvoudige basiskaart en enkele lagen aan informatie. Wilt u meer dan moet u daarvoor betalen. Wilt u dus bijvoorbeeld de ANWB Waterkaarten en de gegevens uit de Wateralmanak dan rekent u daarvoor af. Ook andere gegevens en kaarten komen op deze manier beschikbaar. Evenals aanvullende informatie die soms ook gratis zal zijn.