Wat is nieuw  

U leest hier wat nieuw is in de editie 2021.

  Classic
Versie 2021 verschilt slechts op een paar punten van de 2020 versie. Dit omdat later in 2021 de compleet nieuwe software zal verschijnen.
Wij werken aan een compleet nieuwe software versie van de Waterkaarten software. Hiermee zullen app en Windows versie meer naar elkaar toegroeien en wordt het ook mogelijk om een versie voor Apple Mac OS-X uit te brengen. Omdat het ontwikkelen van een compleet nieuw programma veel tijd kost en wij u daar niet op willen laten wachten verschijnt deze tussenversie. Gebasseerd op de huidige software versie, maar met AIS en met alle nieuwe gegevens uit de ANWB Wateralmanak deel 2 en gecorrigeerde en bijgewerkte Waterkaarten.
  Nieuwe Waterkaarten
De Classic editie bevat geen compleet nieuwe vaarkaarten. In plaats daarvan hebben wij de bestaande ANWB Waterkaarten geredigeerd en gecorrigeerd met alle bekende correcties en wijzigingen. Het resultaat is een zo goed als mogelijk bijgewerkte kaart, maar met het uiterlijk van de oorspronkelijke ANWB Waterkaarten.
In de 2021 editie van de Waterkaarten app is een compleet nieuw ontwikkelde kaart opgenomen. Deze geeft nieuwe vaargebieden voor België, Duitsland en Engeland en is een zogenaamde hybride kaart. Dat is een kaart met rasterkaart als ondergrond en de relevante informatie in lagen op de kaart. De huidige kaart in de Classic versie van de Waterkaart voor Windows is nog steeds een complete rasterkaart.
Later in 2021 komt de kaart van de app ook beschikbaar in de nieuwe Windows software.
 
  Nieuwe software
Achter de schermen wordt nog gewerkt aan een compleet nieuwe versie van de Waterkaarten software. Alle kennis en ervaring van voorgaande jaren zal hierin verwerkt worden. De Classic versie is nagenoeg gelijk aan de software uit 2019. Wel is de module voor GPS en AIS compleet opnieuw gemaakt.

  Nieuwe bruggen, sluizen en havens
Alle gegevens uit de ANWB Wateralmanak deel 2 voor 2021 zijn weer opgenomen. Dit jaar aangevuld met andere bronnen en uitgebreid met vaargebieden in Duitsland en België langs de grens met Nederland.
 
  AIS
  • Al jaren was AIS één van de meest gevraagde uitbreidingen. Met ingang van 2020 is AIS nu beschikbaar in de Windows versie. Hiervoor is de module voor GPS (en AIS) compleet opnieuw geschreven. Niet alleen kunnen we nu AIS ondersteunen maar is de code ook voorbereid op andere NMEA apparatuur. Het is mogelijk om een AIS ontvanger of transponder aan te sluiten en de AIS Targets op de kaart te tonen.

    Vanaf versie 0.11.01 (28 april 2020) is het ook mogelijk om AIS via TCP aan te sluiten. Zo kunt u dus uw apparatuur via het boordnetwerk koppelen. Hoe dit te doen leest u hier ...
     
  Diverse kleine verbeteringen

Op veel plekken in de software en data zijn correcties en kleine verbeteringen doorgevoerd. Onder andere kunt u er nu voor kiezen om de outline van de inzetkaarten te tonen, ook terwijl de inzetkaart zelf niet getoond wordt. U ziet dan een outline als kader met de titel van de inzetkaart. Zo ziet u direct welke inzetkaart waar beschikbaar is.

   

Roadmap

In de IT geeft een 'roadmap' aan welke functies en wijzigingen in volgende versies zullen verschijnen. U kunt de publieksversie van de roadmap van de Waterkaart Software hier vinden ...
 

Versie historie en eerdere wijzigingen


 Hier kunt u nog nalezen welke functies er in 2019 nieuw zijn verschenen ...

 Hier kunt u nog nalezen welke functies er in 2018 nieuw zijn verschenen ...

Hier kunt u nog nalezen welke functies er in 2017 nieuw zijn verschenen ...

Hier kunt u nog nalezen welke functies er in 2016 nieuw zijn verschenen ...

Hier kunt u nog nalezen welke functies er in 2015 nieuw zijn verschenen ...

Hier kunt u nog nalezen welke functies er in 2014 nieuw zijn verschenen ...

Hier kunt u zien welke versies er eerder zijn verschenen en wat de veranderingen waren ...